Demiwaternetwerk Rotterdamse Haven

In de Rotterdamse haven ligt een uitgestrekt demiwaternetwerk van meer dan 40 km dat door de demiwaterfabrieken in de Botlek en op de Maasvlakte wordt gevoed. Het deminet is in de jaren zestig aangelegd bij de ontwikkeling van de Rotterdamse Haven. In de loop der jaren is het systeem aangepast aan de ontwikkeling van de watervraag die werd veroorzaakt door de economische ontwikkeling van Nederland en West Europa.

Projectmanager Infra, Merel Forman van Evides vertelt over de specifieke werkzaamheden waar ze de regie over voert: “Naar aanleiding van een risico-inventarisatie is besloten om de kritieke leidingdelen (PVC van voor 1978) in het dubbel uitgevoerde deminet te vervangen. In het laatste kwartaal van 2018 is gestart met het vervangen van 10 km PVC-leiding door een nieuwe PE-leiding, zodat het deminet in de Botlek en Europoort betrouwbaar blijft. Gelijktijdig wordt het deminet uitgebreid en geoptimaliseerd. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd waardoor leveringsbetrouwbaarheid gewaarborgd is en de klanten nagenoeg ongestoord van demiwater kunnen worden voorzien”.

Het havengebied in Rotterdam is bovengronds en ondergronds druk bezet. Merel Forman vertelt wat er allemaal bij komt kijken om zo’n project uit te voeren. “Bezint eer ge begint, is een tegeltjeswijsheid die hier zeker van toepassing is. Een gedegen afstemming met alle stakeholders is essentieel. De interactie met klanten, andere infrabeheerders, vergunningsverleners en het havenbedrijf vergen continue aandacht”.

De uitvoering van de vervanging van het leidingnet verloopt volgens schema en is eind 2019 gereed.

Evides Industriewater, vindingrijk.