Euroliquids aangesloten op demiwaternetwerk Evides Industriewater

Via haar demiwaternetwerk levert Evides Industriewater demiwater aan een groot aantal (petro)chemische bedrijven in de Rotterdamse haven. Sinds december 2018 is ook chemiebedrijf Euroliquids op het netwerk aangesloten. Hiermee is Euroliquids verzekerd van een betrouwbare, efficiënte en constante levering van hoogwaardig demiwater.

Hoogwaardig demiwater uit multi-clientinstallaties
In het Rotterdamse havengebied produceert Evides Industriewater demiwater in twee grote installaties met een totale capaciteit van 2.400 m3 per uur. Om het demiwater aan de klanten te leveren, ligt een dubbel uitgevoerd leidingnet van 48 kilometer in de grond. Dit net dateert uit de jaren 60, toen de Rotterdamse haven zich ontwikkelde. Het netwerk is in de loop der jaren aangepast om te blijven voldoen aan de ontwikkeling van de watervraag en om de leveringszekerheid te borgen. Zo is Evides momenteel bezig om 18 kilometer verouderde leiding te vervangen.

Uitdagend project
Euroliquids krijgt sinds december ook demiwater van Evides Industriewater en is hiermee een van de tientallen klanten die op het netwerk is aangesloten. Het chemiebedrijf gebruikt het water als proceswater bij de productie van vloeibare meststoffen en chemicaliën. Het aanleggen van de aansluitleiding, die evenals de rest van het leidingnet dubbel is uitgevoerd, kon worden gecombineerd met de vervangingswerkzaamheden die Evides Industriewater momenteel uitvoert. Hierdoor was er minder overlast voor de omliggende bedrijven. Het maken van de aansluiting was desalniettemin een uitdagend project omdat er in de nabijheid bijzonder veel andere kabels en leidingen in de grond liggen. Dankzij een goede voorbereiding, organisatie en afstemming met onder meer de andere netbeheerders, is de aansluiting veilig en volgens planning gerealiseerd.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van demiwaterlevering? Dan kunt u contact opnemen met Ron Biemans via R.Biemans@evides.nl

Werkzaamheden aan demileidingnet voor de aansluiting van Euroliquids

Werkzaamheden aan demileidingnet voor de aansluiting van Euroliquids

Evides Industriewater, vindingrijk.