Evides Industriewater neemt haar eerste anaerobe AWZI in gebruik

De afgelopen jaren vestigden zich nieuwe bedrijven in het havengebied van Vlissingen. Met een toename van de afvalwaterstromen tot gevolg. Voor Evides Industriewater reden om de bestaande industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Sloe uit te breiden. Maar dan wel op een duurzame manier: met anaerobe voorzuivering.

“Sinds 1997 transporteren en zuiveren we hier het afvalwater van zo’n zestig bedrijven”, vertelt Patty Gerhardt-Meilink, Account Manager bij Evides Industriewater. “De laatste jaren zien we steeds meer een verschuiving van chemiebedrijven naar voedingsmiddelenbedrijven en dat betekent dat de samenstelling van afvalwaterstromen verandert. In 2014 vestigde zich een nieuw bedrijf in het havengebied met veel afvalwater. Tegelijkertijd wilde een andere klant haar afvalwater niet meer zelf zuiveren, maar dit uitbesteden aan ons.”Biogas als energiebron

Voldoende reden om uit te breiden dus. Maar die uitbreiding moest wel zo duurzaam mogelijk, doelmatig en kostenefficiënt worden uitgevoerd. Rick Jansen is Process Engineer bij Evides Industriewater en hij werkte mee aan het ontwerp van de uitbreiding van AWZI Sloe. “We hebben gekozen voor anaerobe voorzuivering, waarbij bacteriën onder zuurstofloze condities de vervuiling in het afvalwater omzetten in biogas, wat bestaat uit methaan en CO2. Op deze manier weten we zo’n vijfentachtig procent van de vervuiling uit het water te halen en het gewonnen biogas kunnen we inzetten als energiebron.”

WKK
Het afvalwater wordt na de anaerobe voorzuivering in de bestaande AWZI nagezuiverd. Het gewonnen gas wordt verwerkt in een warmtekrachtkoppeling (WKK) die het biogas omzet in warmte en elektriciteit. “Die warmte en elektriciteit gebruiken we voor ons eigen proces”, licht Jansen toe. “Bovendien kunnen we het biogas ook in onze cv-installatie verwerken op het moment dat we meer warmte nodig hebben.” Er is een automatische temperatuurregeling in de procesautomatisering die bepaalt of er veel of weinig warmtebehoefte is. “De WKK krijgt altijd de voorkeur, maar die levert relatief minder warmte. Dus als de temperatuur in het proces te ver daalt, zal de cv-installatie ingeschakeld worden”, legt Jansen uit. “Het gewonnen biogas wordt ontzwaveld en direct gebruikt als brandstof. Opwaarderen tot aardgaskwaliteit is in dit geval, vanwege de behoefte aan elektriciteit en warmte, niet kostenefficiënt.”

Duurzaam
De combinatie-uitbreiding van AWZI en foodproductie op het Zeeuwse industriegebied is een fraai voorbeeld van duurzaam produceren. Door slim in te spelen op de veranderende vraag van de klant én door gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen in de afvalwaterzuivering, kan de uitbreiding van de foodproductie worden gefaciliteerd zonder dat het milieu de prijs betaalt. “We geven invulling aan duurzaamheidsambities van Evides en van onze klanten”, vertelt Gerhardt-Meilink. “We zuiveren het afvalwater doelmatiger en efficiënter en verbreden onze kernactiviteiten op bedrijventerrein Vlissingen, waarbij voor de bedrijven een toekomstbestendige, gebiedsgerichte oplossing voor hun afvalwaterproblematiek gewaarborgd blijft.” “Dit is een primeur voor Evides”, vervolgt Gerhardt-Meilink. “Dit is onze eerste anaerobe waterzuivering. We laten hiermee als Evides zien dat we circulair en duurzaam zuiveren heel serieus nemen.”

Makkelijk afbreekbaar
“Anaerobe waterzuivering is een uitstekend alternatief voor aerobe zuivering, waarbij relatief veel energie wordt gebruikt”, beaamt Jansen. “Daar staat tegenover dat anaerobe zuivering niet voor elke afvalstroom zonder meer geschikt is. In deze AWZI werkt het bijzonder goed, omdat we te maken hebben met hoog geconcentreerde en makkelijk afbreekbare afvalstromen.”

Duurzame oplossing
Naast de winst die wordt geboekt door de productie van het biogas zijn er andere voordelen op gebied van duurzaamheid. “Het slib dat overblijft na de anaerobe zuivering heeft een bepaalde restwaarde, omdat het weer kan worden ingezet bij andere anaerobe zuiveringen”, weet Jansen. Ook neemt een anaerobe AWZI minder ruimte in beslag dan een aerobe AWZI. “Je hebt minder ruimte nodig, minder materialen: allemaal aspecten die zich vertalen naar een duurzame oplossing”, legt Gerhardt-Meilink uit.

Volg ons op LinkedIn, lees meer over de voordelen van anaerobe zuivering of neem contact met ons op.

Evides Industriewater, vindingrijk.