dow terneuzen
bubble-deminwater

Comfort, Costs & Care

Oplossingsgerichte dienstverlening

De dienstverlening van Evides Industriewater kenmerkt zich door de zogenaamde Triple-C filosofie. De drie C’s in kwestie zijn: Comfort, Costs & Care. Het is ons doel om in onze wateroplossingen altijd de juiste keuze te bieden tussen Comfort, Costs & Care. Dat levert de ideale balans tussen volledige ontzorging, kostenefficiency en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

COMFORTCOSTCARE

Evides Industriewater, vindingrijk.