veiligwerkenPano
veiligwerken-bubble

Certificeringen

Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid zijn basiswaarden voor Evides Industriewater. Onze bedrijfsvoering en processen voldoen aan gekwalificeerde normen en procedures.

Certificeringen

Het bewaken en verbeteren van kwaliteit en veiligheid  is een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks werk. Evides Industriewater hanteert strenge procedures om deze te kunnen waarborgen en beschikt over de volgende keurmerken en certificeringen:

 

Kwaliteitsmanagement: ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met behulp van ISO 9001:2008 beheerst Evides Industriewater haar bedrijfsprocessen en wordt in staat gesteld om deze continu te verbeteren. De klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. www.nen.nl

 

Asset Management: ISO 55001:2014
Deze internationale norm voor assetmanagement optimaliseert assets en reduceert de ‘total cost of ownership’. Het helpt Evides Industriewater om aan hoge performance- en veiligheidseisen te kunnen voldoen. NEN-ISO 55001 specificeert eisen voor een assetmanagementsysteem binnen de context van de organisatie. Deze internationale norm kan worden toegepast op alle soorten assets. www.nen.nl
.
.
.

Veiligheid: VCA**
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Onze organisatie werkt met een beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee Evides Industriewater wordt getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. www.vca.nl

 

.

Duurzaamheid/Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

Gouden certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer van de Stichting Milieukeur
De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificatiesysteem voor een duurzamer beheer van groene en verharde terreinen.

Evides Industriewater, vindingrijk.