Nog duurzamer én kostenefficiënter zuiveren

De afvalwaterzuivering van Evides Industriewater in het havengebied van Vlissingen is uitgebreid met een anaerobe voorzuivering. Door deze milieuvriendelijke techniek kan Evides het afvalwater nog duurzamer en kostenefficiënter zuiveren.

In het havengebied van Vlissingen zuivert Evides het industriële afvalwater van zestig bedrijven uit de omgeving. Anaerobe zuivering is een duurzame techniek, waarbij bacteriën onder zuurstofloze condities de vervuiling in het afvalwater omzetten in biogas. Het gewonnen biogas wordt met een verbrandingsmotor en generator omgezet naar warmte en elektriciteit en ingezet als energiebron in het productieproces.

Anaeroob zuiveren kost minder energie dan aeroob zuiveren en is toepasbaar op hoog geconcentreerd en makkelijk afbreekbaar afvalwater. Dit maakt de zuiveringstechniek zeer geschikt voor afvalwater van bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie. Met de anaerobe voorzuivering zuivert Evides het afvalwater van onder andere AMC en Kloosterboer op duurzame, doelmatige en kostenefficiënte wijze. De uitbreiding van de afvalwaterzuivering draagt bij aan het versterken van een duurzaam vestigingsklimaat in de Zeeuwse haven.

 

 

Evides Industriewater, vindingrijk.