Geslaagde bijeenkomst Delta Water Challenge

In september en oktober deden diverse studenten, ondernemers en andere geïnteresseerden mee met de Delta Water Challenge. Evides was op 20 september de gastheer voor dit evenement. Tijdens de bijeenkomst werd gebrainstormd over innovatieve oplossingen voor een klimaatbestendige Zeeuwse Delta. Met deze Delta Water Challenge werken de partijen aan het vergroten van de interesse en bewustzijn voor watergerelateerde vraagstukken. Om zo ook voor de toekomst voldoende waterprofessionals tot onze beschikking te hebben.

Ideeëngeneratie
In teams werkten de studenten met behulp van verschillende brainstormtechnieken aan het genereren van ideeën. De thema’s van deze Delta Water Challenge waren: het inrichten van een toekomstbestendig stad, rekening houdend met de gevolgen van klimaatverandering en het verbeteren van de leefomgeving rondom het Veerse Meer en de Oosterscheldekering. Aan het einde van de dag werden de meest veelbelovende ideeën gekozen. Deze ideeën worden in het vervolg van de Delta Water Challenge meegenomen en verder uitgewerkt.

Resultaten
De Delta Water Challenge bestaat uit drie fasen. In de eerste (huidige) fase vinden een aantal meetups plaats. Geïnteresseerden krijgen uitleg over de uitdagingen en kunnen samen brainstormen over innovatieve oplossingen. In de tweede fase worden de beste ideeën geselecteerd en worden teams gevormd om deze ideeën in fase drie verder uit te werken. De meest veelbelovende ideeën ontvangen een prijzenpakket met onder andere een geldprijs.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het programma? Kijk dan op de website van de Delta Water Challenge.

 

 

Evides Industriewater, vindingrijk.