Oeverzwaluwwand als verdere vergroening van De Wranghe

Industriewaterlocatie De Wranghe is een oase voor planten en dieren, te midden van intensief gebruikte agrarische grond. Dankzij een slimme combinatie van werkzaamheden is het terrein nu nóg mooier geworden.

De Wranghe ten zuiden van Goes ligt prachtig, midden tussen weide- en akkerland. De Wranghe heeft een hoge ecologische waarde dankzij de vele soorten bloemen die hier van nature groeien. Dat komt onder andere door het Duurzaam Terreinbeheer, dat Evides hier al een paar jaar succesvol uitvoert. Het terrein is rijk aan insecten, er broedt al jarenlang een buizerd en er ligt een paddenpoel met flauwe oevers.

Evides zet zich  in om haar reststoffen een ‘nieuw leven’ te geven danwel zo hoogwaardig mogelijk te recyclen (volgens ladder van Lansink). Voor de typische stromen die vrij komen uit de zuiveringsprocessen werken we hierin samen met het bedrijf Aquaminerals. Door de samenstelling van de reststroom vonden we een unieke mogelijkheid om de reststromen niet extern te laten verwerken maar intern te houden en te gebruiken voor herstel van een oeverzwaluwwand.

Dat werd mogelijk door verschillende kansen met elkaar te combineren:

De Slibdroogbedden van de uit gebruik genomen industriewaterzuivering Kraaijenberg moesten ontmanteld worden. De inhoud en de dijkjes van deze droogbedden zijn ontgraven en afgevoerd naar industriewaterlocatie De Wranghe;
Op het terrein van De Wranghe bouwt Evides een opslagloods voor pilot-installaties. De grond die daarbij vrij komt, kan op eigen terrein in de zwaluwwal verwerkt worden;
In de bestaande oeverzwaluwwand zaten te grote brokken klei, waardoor de grond te hard was voor oeverzwaluwen. De zand- en kleilagen konden opnieuw gemengd worden, zodat de oeverzwaluw weer een passende leefomgeving heeft gekregen.

Zo geven wij op een praktische wijze invulling aan onze doelstelling om de biodiversiteit te beschermen en te werken aan Water Without Waste.

Evides Industriewater, vindingrijk.