Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Evides.

Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie. Bij een aantal vragen is het mogelijk om meer gedetailleerde informatie te raadplegen. In deze gevallen vindt u die informatie via de link ‘meer details’.

Evides gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Telecommunicatiewet (Tw).

Wie is Evides?
Evides zuivert en levert drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België en Duitsland. Evides is gevestigd aan de Schaardijk 150, 3063 NH te Rotterdam.

Verantwoordelijke
Evides N.V. als moedermaatschappij van Evides Drinkwater B.V. en Evides Industriewater B.V., is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp. Evides heeft de meldingsplichtige verwerkingen gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummers 1478263 (multi problem gevallen), 1048411 (voorkoming ontregeling drinkwatersystemen) en 1526401 (verwerving ritgegevens werknemers).

Voor welke doeleinden verwerkt Evides uw persoonsgegevens?
Evides verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden. Evides verwerkt persoonsgegevens onder andere omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar overeenkomsten met klanten, maar ook om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder bijvoorbeeld het voeren van een klantenadministratie. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de samenwerking met derde partijen.

Waarvoor gebruikt Evides cookies?
Via de websites plaatst Evides cookies en soortgelijke technieken (hierna kortweg ‘cookies’) voor het goed laten functioneren van de websites en voor analytische doeleinden. Het plaatsen en uitlezen van cookies voor puur technische en functionele doelei

Evides Industriewater, vindingrijk.