Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen Evides en de Aanvrager en/of Verbruiker. Daarnaast zijn er technische aansluitvoorwaarden op de overeenkomst van toepassing. Alle Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Algemene Voorwaarden downloaden