HYBRID

Binnen het HYBRID project (High Yield, Better Recovery, Innovative Design) werken we aan het verlagen van de milieu impact, de kosten en het watergebruik van onze huidige en toekomstige proceswaterzuiveringen. Het doel is om de onderzochte zuiveringsconcepten binnen 5- tot 10 jaar toe te kunnen passen.

Neem contact met ons op

Belang van zoet, gedemineraliseerd water voor chemische industrie

Zoet, gedemineraliseerd water is van groot belang voor de chemische industrie, omdat het in allerlei  processen wordt gebruikt (bijvoorbeeld voor koeling of het maken van stoom). Een hoge en constante kwaliteit van demiwater zijn van belang voor de continuïteit van de bedrijfsprocessen.

Wat is het probleem

In het HYBRID project wordt onderzoek gedaan naar de demiwaterproductie van de toekomst, met als doel de onderzochte concepten binnen 5- tot 10 jaar toe te kunnen passen.

Demiwaterproductie is op te splitsen in drie processtappen, namelijk voorzuivering, ontzouting en polishing. Voor het hele proces wordt naar innovaties gezocht. Dat kunnen innovaties zijn als nieuwe ontzoutingstechnieken, maar ook innovaties die de huidige technieken kunnen ontlasten of er voor zorgen dat de bronnen waaruit we demiwater produceren lager worden belast (verlagen van de water-footprint). Afvalwater stromen worden niet genegeerd! Onderzoek naar hergebruik van afvalstromen staat hoog op de lijst. Iedere innovatie die wordt uitgetest moet bijdragen aan de verduurzaming van demiwaterproductie, hierbij ligt de focus op het verlagen van het energie- en chemieverbruik.

Onderzoek

De komende tijd staan er verschillende onderzoeken op de planning. Het eerste onderzoek is het hergebruik van de zoute afvalstroom van de omgekeerde osmose (RO) voor het regenereren van de ionenwisseling (ontharder IX). Het tweede onderzoek omvat het uittesten van een nieuwe technologie die biologische vervuiling (bio-stabilisatie) op RO membranen kan voorkomen. Beide onderzoeken kunnen resulteren in een lager chemieverbruik. Later in het project wordt er een nieuwe RO technologie uitgetest.

Resultaten

Het project is in volle gang en er zijn al mooie resultaten behaald. Het zoute afvalwater van de RO kon succesvol gebruikt worden voor het regenereren van de ontharder. Dit betekent dat het waterverlies op ontharders verlaagd kan worden, en dat er minder zout nodig is tijdens regeneratie van de ontharder. De nieuwe technologie om biologische vervuiling op RO membranen te voorkomen is nu een jaar uitgetest en is erg succesvol. Dit zorgt ervoor dat RO membranen minder chemisch gereinigd hoeven te worden. Beide concepten hebben potentie voor toepassing op full-scale. Het volgende pilot onderzoek staat inmiddels in de startblokken, het uittesten van een nieuw type RO technologie.