HYBRID

Binnen het HYBRID project (High Yield, Better Recovery, Innovative Design) wordt gezocht naar verbeteringen voor bestaande en nieuwe proceswaterfabrieken van Evides Industriewater, met een toekomstbestendig zuiveringsconcept als doelstelling.

Neem contact met ons op

Belang van zoet, gedemineraliseerd water voor chemische industrie

Zoet, gedemineraliseerd water is van groot belang voor de chemische industrie, omdat het in allerlei  processen wordt gebruikt (bijvoorbeeld voor koeling of het maken van stoom). Een hoge en constante kwaliteit van demiwater zijn van belang voor de continuïteit van de bedrijfsprocessen.

Wat is het probleem

In het HYBRID project wordt onderzoek gedaan naar de demiwaterproductie van de toekomst, met als doel de onderzochte concepten binnen 5- tot 10 jaar toe te kunnen passen.

Demiwaterproductie is op te splitsen in drie processtappen, namelijk voorzuivering, ontzouting en polishing. Voor het hele proces wordt naar innovaties gezocht. Dat kunnen innovaties zijn als nieuwe ontzoutingstechnieken, maar ook innovaties die de huidige technieken kunnen ontlasten of er voor zorgen dat de bronnen waaruit we demiwater produceren lager worden belast (verlagen van de water-footprint). Afvalwater stromen worden niet genegeerd! Onderzoek naar hergebruik van afvalstromen staat hoog op de lijst. Iedere innovatie die wordt uitgetest moet bijdragen aan de verduurzaming van demiwaterproductie, hierbij ligt de focus op het verlagen van het energie- en chemieverbruik.

Onderzoek

De komende tijd staan er verschillende onderzoeken op de planning. Het eerste onderzoek is het hergebruik van de zoute afvalstroom van de omgekeerde osmose (RO) voor het regenereren van de ionenwisseling (IX). Het tweede onderzoek omvat het uittesten van een nieuwe technologie die biologische vervuiling op RO membranen kan voorkomen. Beide onderzoeken kunnen resulteren in een lager chemieverbruik. Later in het project wordt er een nieuwe RO technologie uitgetest.

Resultaten

Het project is net van start dus de resultaten moeten helaas nog even op zich laten wachten. De voorbereidingen voor het eerste onderzoek zijn in volle gang en voor het tweede onderzoek wordt de pilotinstallatie snel gebouwd.