Gietwater

Kwalitatief hoogwaardig Gietwater is essentieel voor de glastuinbouw: gewassen groeien namelijk niet als ze niet regelmatig water krijgen. Op plaatsen waar zoet water slechts beperkt beschikbaar is, werken wij aan de ontwikkeling van collectieve systemen voor de levering van Gietwater.

Heeft u vragen over gietwater?

Neem dan contact met ons op.

Hoe maken we Gietwater?

We gebruiken duurzame oplossingen die het beste bij de situatie passen. Zo werken wij samen met verschillende partners, zoals waterschappen en Glastuinbouw Nederland. Samen werken we gezuiverd afvalwater verder op en we realiseren hergebruik. Kwaliteit, lage kosten en hoge duurzaamheid staan daarbij centraal.

Voordelen van Gietwater

Kosten

De zekerheid van kwalitatief goed en voldoende Gietwater is waardevol voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Al zijn de kosten van water relatief laag, de toegevoegde waarde is hoog.


Innovatief

Kiest u voor landbouwwater van Evides Industriewater? Dan neemt u deel aan de ontwikkeling van nieuwe, toekomstgerichte oplossingen voor de glastuinbouw.


Duurzaam

Gebruikt u Gietwater in plaats van drinkwater of lokaal brak grondwater? Dan draagt u bij aan een zo efficiënt mogelijke watercyclus.