Anaerobe waterzuivering

Anaerobe zuivering van afvalwater wordt meestal toegepast voor de behandeling van hoog geconcentreerde, organische waterstromen. Dit proces zorgt voor een energiepositieve waterzuivering, omdat er biogas vrijkomt dat u als duurzame energiebron kunt gebruiken.

Heeft u vragen over anaerobe waterzuivering?

Neem dan contact met ons op. 

Wat is anaerobe waterzuivering?

Het is een proces waarin bacteriën - in afwezigheid van zuurstof - organische stof in het water omzetten naar biogas. Dit biogas kan vervolgens als energiebron ingezet worden. Op die manier kunt u de energie, die nodig is voor de bedrijfsvoering van de waterzuivering, geheel of gedeeltelijk terugwinnen.

Anaerobe zuivering wordt toegepast bij industrieel afvalwater en afvalwater uit voedingsindustrie.

Voordelen van anaerobe waterzuivering

Kostenbesparing

Onze experts adviseren u graag over de optimale inzet van anaerobe waterzuivering. De operationele kosten liggen beduidend lager dan bij aerobe afvalwaterzuivering.


Duurzame energieproductie

het biogas dat vrijkomt tijdens de waterzuivering, kunt u gebruiken als duurzame energiebron voor elektriciteit- en warmteproductie. Ook werken wij samen met andere partijen aan de productie van groengas dat aan het gasnet wordt geleverd.