Duurzaamheid

Samen met de klant zoeken we naar toekomstbestendige keuzes en de beste oplossing binnen de lokale omstandigheden op het gebied van natuur, water, CO2 en energie.

Challenge accepted!

Klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen dwingen overheden en organisaties tot toekomstbestendige oplossingen. Daar is expertise voor nodig, juist ook op gebied van water. Bij Evides Industriewater gaan we deze duurzaamheids-challenge graag aan.

Hoe dragen wij bij aan duurzaamheid?

Meer dan ooit willen we onze impact op het milieu minimaliseren. Dat doen we door het gebruik van energie terug te dringen en het CO2 -equivalent in water te verlagen. Ook werken we aan vermindering van emissies naar bodem, lucht en oppervlaktewater. Met onze waterbronnen dragen we bovendien bij aan het behoud van biodiversiteit.

Duurzame samenwerkingen met klanten en leveranciers

Onze samenwerkingen met klanten en leveranciers zijn gericht op de lange termijn. Op die manier kunnen we samen, zodat we kunnen gezamenlijk de duurzaamheidsaanpak van alle partners in de keten continu verbeteren.

We gebruiken groene energie en dragen bij aan het vergroten van de productiecapaciteit van die groene energie die we gebruiken. En met ons eigen onderzoeksprogramma creëren we bovendien nieuwe kennis en inzichten, die we kunnen inzetten om duurzame wateroplossingen bereikbaar te maken voor iedereen. Ook voor u.

Duurzaamheids programma Water Without Waste

Ons duurzaamheidsprogramma Water Without Waste maakt het mogelijk om samen met de klant echt toekomstbestendige keuzes te maken. Wij zoeken steeds naar de beste oplossing binnen de lokale omstandigheden op het gebied van natuur, water, CO2 en energie.


Het programma Water Without Waste richt zich op

  • CO2 -reductie in onze eigen processen
  • Samen met klanten en leveranciers de impact in de waterketen verminderen
  • Wateronttrekking beperken en hergebruik vergroten
  • Biodiversiteit beschermen
  • Vervuiling van het ecosysteem tegengaan


Een infographic die uitbeeldt wat het Water Without Waste Programma inhoudt