Warmte en Koeling

Warmte en Koeling zijn onlosmakelijk verbonden met water. Wat warmte is voor het ene proces, is koeling voor het andere. Op deze pagina vindt u een aantal toepassingen waar Evides Industriewater innovatieve en duurzame oplossingen voor heeft.

Meer weten over Warmte en Koeling?

Neem contact met ons op.

Gebruik van Koelwater

Koelwater wordt toegepast in allerlei koelsystemen, waarin de warmteoverdracht plaatsvindt via warmtewisselaars of pijpenbundels in koeltorens. Een goede kwaliteit Koelwater leidt direct tot minder vervuiling en minder aantasting van materialen. Bovendien draagt het bij aan een efficiënte warmteoverdracht en een continu proces.

Suppletiewater voor koeltorens

De waterkwaliteit in koeltorens bepaalt het aantal circulaties van het water. Hoe hoger de kwaliteit van het Koelwater, hoe hoger de circulatiegraad en hoe lager de vervuiling aan de koelsystemen.

Warmte-uitkoppeling

Warmte-uitkoppeling is een duurzame techniek: de restwarmte uit het ene proces wordt hergebruikt in een ander proces. Evides Industriewater ontwerpt en installeert de benodigde warmtepompen om warmte-uitkoppeling te realiseren.


De ontwikkeling van koelsystemen (R&D)

Onze R&D-activiteiten op het gebied van Warmte en Koeling richten zich onder andere op:

  1. Onderzoek naar het effect van verschillende samenstellingen van Koelwater
  2. Ontwikkeling van nieuwe koelsystemen samen met onze klanten


Waarom Evides Industriewater voor uw Warmte en Koeling?

Hoge kwaliteit

Wij leveren een hoge kwaliteit Koelwater, door het water specifiek te behandelen voor uw bedrijfsproces.


Duurzaamheid
We werken aan koelprocessen waarin zo min mogelijk chemicaliën worden gebruikt.