Centrale Afvalwaterzuivering Botlek (CAB), Rotterdam

Het Rotterdamse havengebied is de grootste raffinaderij en (petro)chemiecluster in Europa. Het gebied bevat veel industrieën, zoals raffinaderijen en chemische bedrijven. Door de ontwikkeling van een Mullti-client Centrale Afvalwaterzuivering Botlek (CAB) dragen wij bij aan de versterking en duurzaamheid van de Rotterdamse haven.

Meer weten?

Download hier de volledige case.

Vraag

Wat was de vraag van de klant

Veel bedrijven in het Botlekgebied hebben hun eigen afvalwaterzuivering. Deze zijn vaak aan het einde van hun levensduur, hebben de grenzen van hun capaciteit bereikt of voldoen niet aan toekomstige wetgeving. Investering in nieuwe zuiveringsinstallaties of herinvestering in de bestaande installaties brengen hoge kosten met zich mee.


Afvalwaterzuivering

Afvalwater zuiveren behoort niet tot de kernactiviteiten van deze bedrijven, dus gingen ze op zoek naar een partner die het beheer van de afvalwaterzuivering over wilde nemen.

Oplossing

Wat hebben wij gedaan

Evides Industriewater ontwikkelde de Multi-client Centrale Afvalwaterzuivering Botlek (CAB), op het Huntsman-terrein. CAB behandelt het afvalwater van de verschillende bedrijven op dit terrein. In de toekomst wordt het ook mogelijk om omliggende bedrijven hierop aan te sluiten. Aanvoer van afvalwater per tankwagen zal ook mogelijk zijn.

Resultaat

Welk resultaat heeft onze Centrale Afvalwaterzuivering opgeleverd

Voor de aangesloten bedrijven zijn investeringen in afvalwaterzuivering niet langer nodig. Dit levert kostenbesparing op.

Omdat wij verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de bouw, de financiering en werking van de CAB kunnen de bedrijven zich focussen op hun kernactiviteiten.