Research & Development

Bij Evides Industriewater richt onderzoek zich op zeker het stellen van onze diensten aan de klanten. En dat voor een lange periode. Wij werken elke dag aan de vragen van morgen. Door het onderzoeken van nieuwe en bestaande technieken in nieuwe situaties en verdere verbetering van bestaande installaties.

Research & Development

Als toonaangevende waterspecialist werken wij continu aan moderne, milieuvriendelijke technologieën zoals:

  • het hergebruik van afvalwater
  • de winning van grondstoffen uit afvalwater

Ook assetmanagement is een belangrijk onderdeel van onze strategie. Dit, zodat onze waterinstallaties of die van onze klant lang meegaan, zeer flexibel zijn en duurzaam kunnen produceren.


Klant onderzoek

Voor specifiek onderwerpen werken we samenwerking met de klant aan onderzoeksvraagstukken. Door samen te werken aan het onderzoek ontstaat een gemeenschappelijk beeld van de beste oplossingen voor de specifiek vraag. 


Operationeel onderzoek

Operationele knelpunten lossen wij op door verschillende mogelijke oplossingen te testen. Dit betreft in eerste instantie een desk studie, vervolgens laboratorium testen en vervolgens praktijk testen. Op deze manier werken we aan de continuïteit van onze installaties.


Technologische onderzoek

Nieuwe technologieën, materialen en of hulpstoffen komen regelmatig op de markt. Het is dan noodzakelijk om te weten hoe deze technieken, materiële of hulpstoffen zich gedragen in specifieke situaties. Het gestructureerd onderzoek zorgt ervoor dat wij nieuwe technieken toepassen met voldoende inhoudelijke ervaringen. 


Kennis

Het zuiveren van (afval)water gebeurt door middel van complexe fysische, chemische en biologische processen. Al deze processen vragen om uitgebreide kennis van onder andere natuurkunde, scheikunde, procestechnologie, civiel techniek, automatisering, datamanagement en statistiek. Juist daarom werken we bij Evides Industriewater veel samen met kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen en ROC’s. Dit doen we om kennis op te doen over nog onbekende technieken, te leren waarom iets niet werkt, te ontdekken of we “het ei van Columbus” hebben gevonden, maar vooral omdat we nieuwsgierig zijn!