Air Liquide/Pergen, Rotterdam > Shell

Air Liquide is marktleider in gassen, technologieën en diensten voor de industrie en de gezondheidszorg.

Meer weten?

Download hier de volledige case.

Vraag

Wat was de vraag van de klant

Shell voerde een studie uit om te bepalen of vervanging van de eigen stoominstallatie bij de raffinaderij in Pernis rendabel was. Deze studie leidde tot het besluit om de productie van stoom en elektriciteit te outsourcen. Doorslaggevend was het feit dat het niet tot de kernactiviteiten van Shell behoorde.

Oplossing

Wat hebben wij gedaan

Air Liquide levert stoom (700 T / h) aan Shell en elektriciteit (300 MW), voornamelijk aan het landelijke net. Air Liquide Rotterdam is verantwoordelijk voor het ontwerp, de constructie en de bediening van de warmtekrachtcentrale (WKC). Ze zochten een partner die bereid was om de investering in en de bedrijfsvoering van de demiwaterinstallatie over te nemen. De keuze is hiervoor op Evides Industriewater gevallen.


Er werd gekozen voor een DBFO-overeenkomst (Design, Build, Finance, Operate). Waarbij de verantwoordelijkheid geheel bij ons werd ondergebracht: van ontwerp tot bouw en van financiering tot de dagelijkse bedrijfsvoering.

Resultaat

Welk resultaat heeft dit opgeleverd

Met een op maat ontworpen demiwaterinstallatie produceren wij gedemineraliseerd water en leveren dit aan Air Liquide/Pergen. Zij kan hierdoor beschikken over een buitengewoon betrouwbare levering van demiwater, die noodzakelijk is conform de in de petrochemie geldende extreme veiligheids-, betrouwbaarheids- en bedrijfszekerheidseisen.


Door de goede kwaliteit voedingswater levert de beperkte productie van afvalwater een extra bijdrage aan de milieuvoordelen die samenhangen met de hoge-rendement karakteristieken van de WKC. Dit is van belang voor zowel Air Liquide/Pergen, alsook de afnemer van de stoom, de raffinaderij van Shell.


Shell gebruikt stoom in verschillende productieprocessen en in gebouw- en opslagtankverwarming.