Demin2030

Binnen het Demin2030-project wordt gezocht naar verbeteringen voor bestaande en nieuwe proceswaterfabrieken van Evides Industriewater. De doelstelling is om te komen tot het demiwater-zuiveringsconcept van de toekomst.

Neem contact met ons op

Demiwater-zuiveringsconcept van de toekomst

Om te komen tot het demiwater-zuiveringsconcept van de toekomst is allerlei onderzoek nodig. Binnen het Demin2030-project wordt met name in het deelproces 'ontzouting' naar innovatie gezocht. Dit door het toepassen van nieuwe scheidingstechnieken. Maar ook door het combineren van bestaande technieken op nieuwe manieren (hybride oplossingen).

Wat is het probleem

Zoet, gedemineraliseerd water is van groot belang voor de chemische industrie. Demiwater wordt in allerlei chemische processen gebruikt (bijvoorbeeld voor koeling of het maken van stoom). Een hoge en constante kwaliteit van het demiwater zijn van belang voor de continuïteit van de bedrijfsprocessen.
   

In het Demin2030 project wordt onderzoek gedaan naar gedemineraliseerd waterproductie van de toekomst. Dit met als doel de onderzochte concepten binnen 5- tot 10 jaar toe te passen. Onder andere wordt de situatie van Dow Terneuzen onder de loep genomen. Door gebruik te maken van een hogere waterkwaliteit wordt het watergebruik efficiënter. Want op deze manier is hergebruik beter mogelijk en wordt het afvalwater beperkt.

Het Demin2030 onderzoek draait om het verbeteren van het demiwater-zuiveringsconcept van de toekomst in termen van:

  • waterkwaliteit
  • watervoetafdruk
  • totale eigendomskosten
  • duurzaamheid
  • betrouwbaarheid

We werken aan een water efficiënte inrichting van het watergebruik. Dit doen we door:

  • over te stappen op lokale waterbronnen, zoals RWZI-effluent van de stad Terneuzen en van Dow 
  • én door het optimaliseren van het ontzoutingsproces 


Onderzoek

Een twee jaar durend proefproject dat onderzoek voert naar hergebruik van afvalwater van de chemische fabriek en RWZI-effluent van de stad Terneuzen. De beoogde toekomstige fabriek is in het klein nagebouwd. In deze mini-fabriek wordt het water behandeld door een opeenvolging van nieuwe en bestaande technieken. Als eerste wordt het water door een hybride wetland gestuurd om de organische belasting op de aansluitende membraanprocessen te verlagen. Daarna gaat het water door een ultrafiltratie (UF) installatie om de grotere deeltjes uit het water te verwijderen. Als laatste wordt het water ontzout met behulp van ionenwisseling (IX) en omgekeerde osmose (RO). De zoute afvalstroom van de omgekeerde osmose stap, het concentraat, wordt vervolgens hergebruikt bij het terugspoelen van de UF en het regenereren van de IX.


Resultaten

Momenteel zitten we in de eindfase van het project en wordt het hergebruik van het RO concentraat door UF en IX getest. De geboekte pilot resultaten worden gebruikt voor het maken van het design van de full-scale fabriek. Deze wordt in 2025 in gebruik genomen.