Maatwerk / DBFO

Evides Industriewater levert maatwerk op het gebied van ontwerp, bouw, financiering en beheer en bedrijfsvoering van (afval)waterbehandelingsinstallaties en distributie- en rioleringsnetten. We doen dat op basis van een DBFO-contract.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor u?

Neem dan contact op.

Wat is DBFO (Design, Build, Finance & Operate)?

DBFO staat voor Design, Build, Finance & Operate. Dit houdt in dat wij de benodigde kennis leveren. Maar bovenal de installatie op uw specificaties ontwerpen, bouwen, financieren en de gehele bedrijfsvoering voor u verzorgen. En dat gedurende de looptijd van de overeenkomst. 


Alle zorgen uit handen

Van ontwerp tot bouw en van financiering tot bedrijfsvoering en het onderhoud: wij regelen het voor u. Een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. Als klant hoeft u immers niet te investeren in een eigen installatie en kunt u zich volledig focussen op de kernactiviteiten van uw bedrijf. Maar ook op het gebied van vergunningen en informatievoorziening ontzorgen wij u. Met een heldere overeenkomst bieden wij u een optimale dienstverlening tegen heldere en goede voorwaarden.


Betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige waterdiensten

Voor uw primaire proces stelt u specifieke eisen aan de waterlevering en/of de afvalwaterbehandeling. Als u samen met ons in een vroeg stadium uw processen analyseert, kunnen we samen optimalisaties realiseren. Hergebruik van afvalwaterstromen voor uw proceswater bijvoorbeeld. Of juist het terugwinnen van proceswater. De juiste keuze van materialen in uw installatie in relatie tot het gebruik van water kan zelfs leiden tot kostenvoordelen.

De voordelen van een DBFO-constructie voor u

Volgens de juiste standaard

Onze ontwerpen zijn gebaseerd op standaarden die volledig zijn toegespitst uw eisen. Denk aan beschikbaarheid, redundantie, veiligheid, monitoring en data-logging.


Zekerheid

U kunt vertrouwen op betrouwbaarheid en leveringszekerheid. Onze serviceorganisatie staat 24 uur per dag, 7 dagen per week en het hele jaar rond voor u klaar. Wij hebben op dit gebied een uitstekend track-record.


Financiële stabiliteit

Wij hebben een uitstekende financiële positie. Nieuwe investeringen financieren we uit eigen middelen. Dit beperkt uw risico en levert direct financieel voordeel op.


Technologische innovatie

Innovatie zit in ons DNA. Wij werken samen met diverse onderzoeksinstituten (zoals Wetsus en KWR), universiteiten (TU Delft) en hogescholen. Het is onze ambitie om uw bedrijfsvoering verder te optimaliseren en uw operationele kosten te verlagen.