Nereus pilot Den Hoorn

De pilothal van het NEREUS-project van Evides Industriewater staat in Den Hoorn. Daar wordt in een testopstelling gewerkt aan het terugwinnen van water, nutriënten en energie uit afvalwater.

Neem contact met ons op

De waarde van afvalwater

Afvalwater… dat klinkt vies. Maar afvalwater bevat juist heel veel waardevolle stoffen die opnieuw voor van alles gebruikt kunnen worden. Bovendien is er dan minder nieuw materiaal nodig. Dat scheelt dus flink wat afval. Daarom doet Evides Industriewater onderzoek om zoveel mogelijk van waarde uit afvalwater te halen. Dat doen we met behulp van allerlei innovatieve technologieën.

Eerste filtering

Met een zeef halen we grote voorwerpen zoals stukken plastic of muntje uit het water. Daarna filtert een tweede zeef kleinere voorwerpen zoals wc-papier. Zo halen we steeds fijnere delen uit het water.

Een tekening met de uitleg over de eerste filtering.

Onder spanning

Bij elektrocoagulatie worden metalen platen onder positieve en negatieve spanning gezet. Hierdoor geven ze metalen deeltjes af aan het water. Die deeltjes hechten zich aan zwevende stoffen in het water. Die bezinken tot een laag slib, waardoor het water weer een stukje schoner door kan stromen.

Een tekening met een uitleg hoe onder spanning zwevende stoffen uit het water worden gefilterd.

Hele kleine deeltjes

Met een hele fijne zeef worden minuscule deeltjes en bacteriën en virussen uit het water gefilterd. Dit doen wij met polymere nanofiltratie.

Een tekening met een uitleg over het verwijderen van hele kleine deeltjes uit het water.

The final touch

Er zitten nu nog laatste stoffen zoals zout opgelost in het water. Deze worden met omgekeerde osmose uit het water gehaald. Het water wat hierna overblijft, is gietwater. Dat kun je bijvoorbeeld gebruiken om gewassen te bewateren.

Een tekening met een uitleg over de laatste stofjes uit het water filteren.

Video: Nereus pilot


Projectpartners

Binnen NEREUS bestaan vijf demonstratieprojecten. Naast de testopstelling van Evides Industriewater in Den Hoorn bestaan er ook demonstraties in Vlaanderen (Nieuwe Dokken Gent en Antwerpen Nieuw-Zuid), één in Noord-Frankrijk en één in Engeland.

Tevens is bij het project een aantal kennispartners betrokken: University of Portsmouth, Hogeschool Zeeland (HZ University of Applied Sciences) en VITO. De kennispartners ondersteunen bij de opvolging en monitoring van de demonstraties. Ze ontwikkelen ook een aantal tools en strategieën samen met de andere partners. Deze tools en strategieën geven bij toekomstige projecten meer inzicht. Bovendien stimuleren ze de implementatie van technologie met focus op terugwinning van energie, water en nutriënten.

Logo van Southern Water
Logo van CAPSO
Logo van DuCoop
Logo van Waterlink
Logo van University of Plymouth
Logo van University of Applied Sciences Zeeland
Logo van VITO

Locale partners

Lokaal is ook een aantal partners betrokken bij de testopstelling van Evides Industriewater. De lokale partners zijn: Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Hollandse Delta, Logisticon Water Treatment BV.

Logo van Gemeente Rotterdam
Logo van Hoogheemraadschap van Delfland
Logo van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
Logo van Logisticon

Het team

Foto van David Moed
Foto van Paula van den Brink
Foto van Ruben Kok


David MoedPaula van den BrinkRuben Kok
Teamleider R&DProjectleider/procestechnoloogProcestechnoloogFoto van Tessa Steenbakker
Foto van Salah Alzuhairy
Foto van Vincent Eckhardt
Tessa SteenbakkerSalah AlzuhairyVincent Eckhardt
ProcestechnoloogProcestechnoloogProcestechnoloogOver het project

Dit onderzoek is onderdeel van het Europese project NEREUS. NEREUS stimuleert het inzetten van innovatieve technologieën voor het hergebruik van water, energie en nutriënten uit stedelijk afvalwater.

Er is al veel innovatieve technologie beschikbaar om ook in steden de waterketen te sluiten. En om waardevolle grondstoffen (energie, water en nutriënten) efficiënt te gaan hergebruiken. Toch worden deze mogelijkheden zeer beperkt gebruikt in de praktijk. Om te laten zien dat deze technologieën werken en daarmee een breder gebruik te stimuleren werd het Interreg 2-Zeeën-project NEREUS (‘New Energy and Resources from Urban Sanitation’) opgezet.

Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014 – 2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info vindt u op www.interreg2seas.eu/en/nereus