Onze dochters

Onze deelnemingen en dochtermaatschappijen richten zich op de winning, productie en levering van industriewater en de zuivering van afvalwater.

Neem contact met ons op

Delfluent Services B.V. (DSBV)

De exploitatiemaatschappij DSBV beheert de AWZI’s Houtrust en Harnaschpolder. DSBV heeft in dit kader van Delfluent B.V. een onderhoudscontract verkregen met een looptijd van 30 jaar (tot 2033).

Evides Afvalwater B.V. is 100% eigenaar van deze vennootschap.

Delfluent B.V. (DBV)

Het consortium DBV heeft van het Hoogheemraadschap van Delfland het DBFO-contract (ontwerpen, bouwen, financieren en exploiteren) verworven voor:

  • de bouw van de AWZI Harnaschpolder
  • het aanpassen van de bestaande AWZI Houtrust
  • het exploiteren van beide AWZI’s met bijbehorende transportstelsels 

voor een periode van 30 jaar (tot 2033). 

De aandelen in DBV worden gehouden door Evides Industriewater B.V. (54,5%), DIF Infrastructure II B.V. (35,5%) en Strukton Finance B.V. (10%).

North Water B.V.

Evides Industriewater werkt samen met N.V. Waterbedrijf Groningen in de joint venture North Water B.V. North Water B.V. zet zich in voor het verwerven en exploiteren van projecten en activiteiten op de markt van industrieel water en afvalwater in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Evides Industriewater participeert voor 50% in North Water B.V. North Water B.V. heeft een 100% dochtervennootschap: North Water Afvalwater B.V.. Deze vennootschap richt zich specifiek op het realiseren en exploiteren van afvalwaterzuiveringsinstallaties in de noordelijke provincies.

Evilim Industriewater B.V.

Evides Industriewater werkt samen met de N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg in de joint venture Evilim Industriewater B.V. Evilim zet zich in voor het verwerven en exploiteren van projecten op de markt van proces- en afvalwater in het zuiden van Nederland. Evides Industriewater participeert voor 50% in Evilim Industriewater B.V.

Sloewarmte B.V.

Deze deelneming heeft als doel het ontwikkelen van een duurzame restwarmtekoppeling rond Vlissingen. Evides Industriewater B.V. is 100% eigenaar van deze onderneming.

Overige dochters

Voor haar buitenlandse activiteiten heeft Evides Industriewater de volgende 100% dochterondernemingen: 

  • Evides Stade Wasserbetrieb GmbH 
  • Evides Industriewater Deutschland GmbH
  • Evides Industriewater UK Ltd
  • Evides Antwerpen Water BVBA