Agrarische sector

Nederland is een grote exporteur van groente, fruit, planten, bloemen en andere agrarische producten. Bedrijven in deze sector gebruiken waterbronnen zoals regenwater, oppervlaktewater en grondwater. Dit water voldoet echter niet altijd aan de teelt-specifieke eisen. Voldoende en kwalitatief goed water krijgt daarom de laatste jaren steeds meer aandacht. Bij Evides Industriewater werken we graag met u en andere partijen samen bij het ontwikkelen van collectieve watervoorzieningen.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor u?

Neem dan contact met ons op.

De rol van water in de agrarische sector

Zonder water geen productie! Veel bedrijven hebben maatregelen genomen om in tijden van overvloed water te bufferen. Ook zijn er bedrijven die met eigen installaties grondwater oppompen.

Beide oplossingen dragen bij de continuïteit van de watervoorziening, die van levensbelang is voor de gewassen.

Wat wij de agrarische sector bieden

Water van verschillende kwaliteiten

Soms voldoet oppervlaktewater, maar de glastuinbouw gebruikt veelal een hogere kwaliteit gietwater om de recirculatie in de kassen te vergroten.


Duurzame oplossing
Duurzaamheid is een van onze kernwaarden. Wij kunnen gezuiverd afvalwater geschikt maken voor hergebruik in de glastuinbouw of voor agrarische toepassing.


Collectieve oplossingen

Wij ontwikkelen collectieve oplossingen dankzij samenwerkingen met de sector en lokale overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen.