Certificaten Evides Industriewater

Veilig en duurzaam werken heeft bij ons hoge prioriteit. Onze structurele en duurzame werkwijze voor het optimaliseren van processen wordt nationaal en internationaal erkend door een aantal belangrijke certificaten.

Certificaten

Logo ISO 9001 certificaat
ISO 9001 Kwaliteitsmanagement
Het doel van dit managementsysteem is de verbetering van de algehele prestaties van de organisatie. Werken volgens de ISO 9001-norm betekent onder andere dat wij continu werken aan onze producten en diensten zodat die voldoen aan de eisen van onze klant. Klik hier voor het certificaat.


Logo ISO 55001 certificaat
ISO 55001: Assetmanagement
Met onze gecertificeerde werkprocessen voor assetmanagement werken wij continu aan het optimaal beheer van onze assets. Hierbij kijken wij integraal naar prestaties, kosten en risico’s over de gehele levensduur van de assets. Dit gebeurt op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze, afgestemd op de strategische doelen van de organisatie en de behoeften van de stakeholders. Klik hier voor het certificaat.


Logo ISO 14001 certificaat
ISO 14001: Milieumanagement
Dit managementsysteem heeft als doel om bij te dragen aan het realiseren van de milieudoelstellingen. In 2021 certificeren wij onze werkprocessen die gericht zijn op het beperken van de impact op het milieu. Klik hier voor het certificaat.


EcoVadis Gold Recognition Level
Voor ons beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben wij - van het internationale auditbureau EcoVadis - het Gold Recognition Level-certificaat ontvangen. Dit betekent dat wij tot de 5% best scorende organisaties horen die door Ecovadis worden geëvalueerd. EcoVadis is opgericht om duurzaamheid in de toeleveringsketen van de chemische industrie te verbeteren. Om dit te bereiken, hebben zij een wereldwijd auditprogramma ontwikkeld om duurzaamheidsprocedures binnen de toeleveringsketens te beoordelen en te verbeteren. Klik hier voor het certificaat.


Logo VCA** certificaat
VCA** Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
De VCA** is een nationale norm voor veiligheidsmanagement. Het certificaat is geldig voor een aantal afdelingen binnen Evides. Het doel van dit managementsysteem is het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving en milieubesparing. Bedrijven die zijn gecertificeerd volgens VCA, voldoen in de praktijk aan arbowet- en regelgeving. Een VCA-managementsysteem verhoogt het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers en draagt bij aan een daling van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen. Klik hier voor het certificaat.