N.E.W.B.I.E.S.

Binnen het N.E.W.B.I.E.S.-project wordt via een pilot onderzocht of ammonium teruggewonnen kan worden uit afvalwater.

Neem contact met ons op

Ammonium terugwinnen uit afvalwater

Evides Industriewater is betrokken bij het LIFE N.E.W.B.I.E.S.-programma. N.E.W.B.I.E.S. staat voor Nitrogen Extraction from Water By an Innovative Electrochemical System. 

Dit is een onderzoek waar in een pilot wordt onderzocht of ammonium teruggewonnen kan worden uit afvalwater. Wetsus leidt de pilot en Evides industriewater is - samen met W&F Technologies en het Spaanse ICRA - partner in dit onderzoek. De techniek die wordt toegepast is eigenlijk te vergelijken met een dialysesysteem voor nierpatiënten, waar semipermeabele membranen worden toegepast. Het N.E.W.B.I.E.S.-programma heeft een looptijd van 3 jaar, waarin deze techniek wordt getest op drie verschillende locaties, met drie verschillende afvalwaterbronnen.

Wat is het probleem

De uitstoot van stikstof is een vraagstuk dat door meerdere lokale factoren wordt bepaald.

We lijken een haat-liefdeverhouding te hebben met organische stikstof (N): Stikstof is hard nodig als (macro)nutriënt voor de groei van gewassen in de landbouw. Maar wanneer het echter in te hoge concentraties in natuurgebieden aanwezig is, kan het leiden tot verlies aan biodiversiteit.

Daarnaast vergt de productie van op ammoniak gebaseerde meststoffen uit inert stikstofgas (N2) ongeveer 1 à 2% van het wereldwijde energieverbruik. De afbraak van organische stikstof in afvalwaterzuiveringsinstallaties (AZWI’s) door actieve beluchting draagt ​​sterk bij aan de totale kosten van de AWZI, en zorgt mogelijk ook voor de productie van het broeikasgas N2O (distikstofmonoxide). Daarnaast wordt  er op sommige AWZI’s externe koolstofbron ingekocht  voor het bevorderen van het  biologische proces, wat een hoge CO2 voetafdruk geeft.

Het korter maken van de stikstofcyclus biedt daarom een ​​aanlokkelijk perspectief zowel voor het milieu als economisch. Dat is waar het N.E.W.B.I.E.S.-project over gaat.


Onderzoek

Het N.E.W.B.I.E.S-proces behandelt afvalwater met relatief hoge concentraties organische stikstof in de vorm van ammoniak (NH3). Er zijn al twee stromen getest, namelijk digestaat (vergiste biomassa) en urine. Evides Industriewater gaat percolaatwater (water uit stortplaats) behandelen. Het afvalwater wordt een elektrodialyse (ED) stack (stapel membranen) in geleid waarin het ammonium via ionenuitwisselingsmembranen naar een concentraatstroom wordt getransporteerd met behulp van elektriciteit. Het concentraat wordt vervolgens ingebracht in een gasmembraanstripper, waar de gasvormige ammoniak door het membraan diffundeert. Zo wordt de ammoniak overgebracht naar een productvloeistof, zoals bijvoorbeeld ammoniumsulfaat. 


Resultaten

De pilot op percolaatwater, water uit een voormalige vuilstort plaats, start medio maart 2021  op het terrein van Indaver in Nieuwdorp, waar EIW de percolaatwaterzuivering beheert en loopt tot eind september 2021. Eerste resultaten worden verwacht in mei 2021, na de opstartfase van de pilot.