N.E.W.B.I.E.S.

Binnen het N.E.W.B.I.E.S.-project wordt via een pilot onderzocht of ammonium teruggewonnen kan worden uit afvalwater.

Neem contact met ons op

Ammonium terugwinnen uit afvalwater

Evides Industriewater is betrokken bij het LIFE N.E.W.B.I.E.S.-programma. N.E.W.B.I.E.S. staat voor Nitrogen Extraction from Water By an Innovative Electrochemical System. 

Dit is een onderzoek waar in een pilot wordt onderzocht of ammonium teruggewonnen kan worden uit afvalwater. Wetsus leidt de pilot en Evides industriewater is - samen met W&F Technologies en het Spaanse ICRA - partner in dit onderzoek. De techniek die wordt toegepast is eigenlijk te vergelijken met een dialysesysteem voor nierpatiënten. Daar worden semipermeabele membranen gebruikt. Het N.E.W.B.I.E.S.-programma heeft een looptijd van 3 jaar. Daarin wordt deze techniek getest op drie verschillende locaties, met drie verschillende afvalwaterbronnen.

Wat is het probleem

De uitstoot van stikstof is een vraagstuk dat door meerdere lokale factoren wordt bepaald.

We lijken een haat-liefdeverhouding te hebben met organische stikstof (N). Stikstof is hard nodig als (macro)nutriënt voor de groei van gewassen in de landbouw. Maar te hoge concentraties in natuurgebieden, kan leiden tot verlies aan biodiversiteit.

Daarnaast vergt de productie van op ammoniak gebaseerde meststoffen uit inert stikstofgas (N2) ongeveer 1 à 2% van het wereldwijde energieverbruik. De afbraak van organische stikstof in afvalwaterzuiveringsinstallaties (AZWI’s) door actieve beluchting:

  • draagt ​​sterk bij aan de totale kosten van de AWZI, 
  • en zorgt mogelijk ook voor de productie van het broeikasgas N2O (distikstofmonoxide). 

Daarnaast wordt er op sommige AWZI’s externe koolstofbron ingekocht voor het bevorderen van het biologische proces. Dit geeft een hoge CO2 voetafdruk.

Het korter maken van de stikstofcyclus biedt daarom een ​​aanlokkelijk perspectief zowel voor het milieu als economisch. Dat is waar het N.E.W.B.I.E.S.-project over gaat.


Onderzoek

Het N.E.W.B.I.E.S-proces behandelt afvalwater met relatief hoge concentraties organische stikstof in de vorm van ammoniak (NH3). Er zijn al twee stromen getest, namelijk digestaat (vergiste biomassa) en urine. Evides Industriewater gaat percolaatwater (water uit stortplaats) behandelen. Het afvalwater wordt een elektrodialyse (ED) stack (stapel membranen) in geleid. Hierin wordt het ammonium via ionenuitwisselingsmembranen met behulp van elektriciteit naar een concentraatstroom getransporteerd. Het concentraat wordt vervolgens ingebracht in een gasmembraanstripper, waar de gasvormige ammoniak door het membraan diffundeert. Zo wordt de ammoniak overgebracht naar een productvloeistof, zoals bijvoorbeeld ammoniumsulfaat. 


Resultaten

De pilot op percolaatwater, water uit een voormalige vuilstort plaats, startte medio maart 2021. De pilot vond plaats op het terrein van Indaver in Nieuwdorp. Daar beheert EIW de percolaatwaterzuivering. De pilot liep tot eind september 2021. Meer informatie is hier te vinden: https://evidesindustriewater.nl/nl/nieuwsoverzicht/stikstof-opwerken-naar-kunstmest