Koelwater

In veel productieprocessen wordt water van verschillende kwaliteiten gebruikt voor industriële koeling. Bij Evides Industriewater ontwikkelen we duurzame oplossingen voor industrieel Koelwater, koelwaterzuivering en koelwaterhergebruik.

Heeft u vragen over Koelwater?

Neem dan contact met ons op. 

Wat is Koelwater?

Elk type water kan gebruikt worden als Koelwater. Omdat elk koelsysteem anders is, bepaalt het ontwerp daarvan welke waterkwaliteiten geschikt zijn en welke niet. Daarnaast moet het Koelwater in een koelsysteem in veel gevallen ook nog chemisch geconditioneerd worden. Dit om corrosie, afzettingen en legionella tegen te gaan.

Waar wordt Koelwater gebruikt?

In veel industriële processen moet warmte worden afgevoerd. Deze warmteafvoer vindt vooral plaats via warmtewisselaars met water als koelmiddel. Dit betekent dat de temperatuur van het Koelwater laag moet blijven. En dat het de proceswarmte moet kunnen opnemen zonder dat er complicaties ontstaan in de warmtewisselaars.  Vaak zorgt een koeltoren voor het terugkoelen van het water, behalve wanneer once-through koeling wordt toegepast.

Voorbeelden van gebruik van Koelwater


  • Once-through - oppervlaktewater gaat onbehandeld éénmalig door het systeem en direct terug het watersysteem in
  • Open circulerend - het Koelwater wordt met open koeltorens gekoeld en ingedikt, waardoor veel minder wat nodig is dan met once-through koeling. Als voeding kan drinkwater, gefilterd oppervlaktewater, hergebruikt afvalwater of zelfs Demiwater gebruikt worden.
  • Gesloten circulerend - het Koelwater komt nooit in contact met de warmtewisselaar van het te koelen proces. Het circuleert alleen over de koeltoren zelf. In de koeltoren zit een pijpenbundel, waardoor het gesloten systeem gekoeld wordt. Als voeding kan drinkwater, gefilterd oppervlaktewater, hergebruikt afvalwater of zelfs Demiwater gebruikt worden.

Uitdagingen voor Koelwater

Van de genoemde voorbeelden brengen open circulerende koelsystemen de meeste uitdagingen met zich mee. Hoe uitdagend het systeem is, hangt van veel factoren af.

  1. De materiaalkeuze van het koelsysteem
  2. De kwaliteit van de voeding van het Koelwater
  3. De chemische conditionering van het Koelwater
  4. Operationele acties
  5. De omgeving waar de koeltoren in staat
  6. Lozingseisen

Voordelen van Koelwater

Er is niet één oplossing en waterkwaliteit voor alle koelwatertoepassingen. Het is maatwerk, waarbij alle eerder genoemde factoren met elkaar in balans moeten zijn. Wij helpen u graag bij het vinden van deze balans, waarbij Total Cost of Ownership en milieu-impact geoptimaliseerd kunnen worden.

Duurzame oplossing
Wij zoeken voor elk project een oplossing waarin zo min mogelijk water verbruikt wordt of zo min mogelijk chemicaliën. Zo dragen we samen met onze klanten bij aan een lagere waterfootprint. Meer weten? Lees hier de flyer.