De water footprint van waterstof

Afhankelijk van hoe waterstof wordt geproduceerd, bestaan er drie hoofdsoorten: grijze, blauwe en groene waterstof.

Meer weten over de water footprint van waterstof?

Neem contact met ons op.

Soorten waterstof

Grijze waterstof

Grijze waterstof wordt uit fossiele grondstoffen geproduceerd door middel van stoom en methaan (steam methane reforming). Deze grijze waterstof wordt veel gebruikt voor ammoniaksynthese bij de productie van kunstmest en voor de raffinage van fossiele brandstoffen.

In het kader van duurzame ontwikkeling van de industrie wordt hard gewerkt aan oplossingen om de uitstoot van CO2 te beperken. Dit kan deels gerealiseerd worden door de transitie naar blauwe waterstofproductie. 


Blauwe waterstof

Blauwe waterstof wordt op dezelfde manier uit fossiele grondstoffen en hulpmiddelen geproduceerd, maar de CO2 die hierbij vrijkomt wordt opgeslagen of omgezet in bijvoorbeeld methanol (CCUS = carbon capture utilisation and storage).

De transitie van grijze naar blauwe waterstof is een stap die relatief snel gemaakt kan worden. Echter, door beperkingen in de opslagcapaciteit voor CO2 en het hoge energieverbruik bij deze productiemethode is de verwachting dat in de toekomst ook de industrie deels zal overschakelen op duurzame groene waterstof.


Groene waterstof

Groene waterstof wordt niet uit fossiele grondstoffen geproduceerd. Er wordt uitsluitend groene energie gebruikt om de waterstof te maken, meestal uit wind- of zonne-energie. Groene waterstof wordt algemeen gezien als de essentiële brandstof en grondstof voor duurzame ontwikkeling van de transportsector en industrie.

Voor de productie van groene waterstof worden electrolyzers gebruikt die gevoed worden met groene stroom en gedemineraliseerd water. Verder wordt voor de koeling van electrolyzers en compressie van waterstof soms koelwater gebruikt.

 

Bron: Creative Commons Attribution – No Derivatives License (CC BY-ND 4.0)


Hoeveel water wordt er gebruikt voor de waterstofproductie?