Hergebruik water

Weggooien is zonde. Zeker als u na een extra zuiveringsstap het restwater uit uw productieprocessen opnieuw kunt gebruiken. Met het hergebruik van water draagt u bij aan de duurzaamheid van uw bedrijf. Afvalwater krijgt dus waarde!

Wilt u advies over het hergebruik van water?

Neem dan contact met ons op.

De mogelijkheden van hergebruik

In sommige gebieden is hergebruik van water directe noodzaak. Op andere plekken biedt het bedrijven bijvoorbeeld extra productiecapaciteit, zonder dat daar extra (grond)water voor nodig is.


Wij hebben de expertise en de ervaring in huis om voor elk bedrijf een duurzame zuiveringsoplossing te ontwikkelen. Met innovatieve technieken zijn wij bovendien in staat om:

  • waardevolle bestanddelen terug te winnen uit afvalwater
  • de reststoffen die ontstaan bij drinkwaterbereiding eruit te filteren.

Waar wordt water hergebruikt?

Gezuiverd afvalwater wordt ingezet in diverse sectoren, zoals de (petro)chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie en de energiesector.  Voor onze klanten ontwikkelen wij zuiveringstechnieken en installaties voor onder meer: 

  • nitraat- en fosfaatverwijdering
  • verlaging van zwevende stof, CZV en zware metalen


Voorbeelden van hergebruik van water

  • Reinigen van producten of installaties
  • Koelen van installaties
  • Grondstof om bijvoorbeeld drank en voedingsmiddelen mee te maken
  • Demiwater 
  • Condensaat Polishing 

De voordelen van hergebruik

Duurzaam
Door minder water te verbruiken, dragen we samen met onze klanten bij aan een lagere waterfootprint.


Kostenbesparing
Hergebruik van zoet effluent is veel goedkoper dan de ontzouting van zeewater.