Capaciteitsuitbreiding AWZI Sloe

Door de groeiende toevoer van afvalwater en de veranderende samenstelling van het afvalwater door de groei van de foodsector onder leiding van AMC Vlissingen in het havengebied van Vlissingen en dankzij de inzet van AMC Natural Drink op het gebied van duurzaamheid, wordt op AWZI Sloe hard gewerkt aan capaciteitsuitbreiding.

Voorbereid op de toekomst

Met een Dissolved Air Flotation (DAF) als voorbehandeling en de inzet van een extra buffertank kan de huidige installatie het afvalwateraanbod nu al effectiever behandelen. Tevens wordt in 2021 een 2e nabezinktank opgeleverd en wordt er een 2e anaerobe zuivering gebouwd. Deze capaciteitsuitbreidingen zijn nodig om het stijgende aanbod afvalwater effectief te kunnen blijven ontvangen en verwerken. Daarmee is AWZI op de toekomst voorbereid.


1035 huishoudens voorzien van groen gas

Het biogas dat bij de zuivering vrijkomt wordt door een externe partij opgewerkt naar groen gas  en vervolgens geïnjecteerd in het aardgasnet. Bij  een biogasproductie van 150m3/h zullen jaarlijks ongeveer 1035 huishoudens van groen gas kunnen worden voorzien.

Duurzame bedrijfsvoering
Ook naar de doelstellingen van duurzame bedrijfsvoering en ‘Water Without Waste’ is gekeken. Evides heeft de ambitie om in 2025 klimaatneutraal te zijn en wil de CO2 -uitstoot naar 0 krijgen en de stikstofemissie beperken. Op AWZI Sloe worden daarom de verwarmingsketels vervangen door warmtepompen.