Dow Benelux & Evides Industriewater bouwen pilot wetland

Bij de vernieuwing van het samenwerkingscontract tussen Dow Benelux en Evides Industriewater ligt de nadruk op innovatie en duurzaamheid. Hoe kunnen de twee partijen een duurzame omgang met industriewater tot stand brengen?

Pilot wetland

Vorig jaar is een onderzoek gestart waarbij wordt gekeken naar integratie van wateroplossingen. Onderdeel van dit onderzoek is een pilot wetland waar het effluent uit de lokale industriële en huishoudelijke afvalwaterzuiveringen een natuurlijk voorbehandeling ondergaat, waarna het verder wordt gezuiverd tot de hoge kwaliteit die vereist is voor het industriële proces. Tegelijkertijd wordt onderzocht of het mogelijk is om regen- en polderwater in de ondergrond op te slaan om tijdens droogte voorraden beschikbaar te hebben.


Op het terrein van Evides Industriewater, aan de grens van het industriepark waar Dow meerdere fabrieken heeft staan, is een pilot wetland gebouwd. Het betreft 2 constructed wetlands, elk met een oppervlakte van 350m2 voorzien van vegetatie. Plantenwortels en microben in de bodem zorgen voor gedeeltelijke voorbehandeling en biologische stabilisatie van brak afvalwater voorafgaand aan ontzilting. Via een nieuwgebouwde onderzoeklocatie wordt de kwaliteit van het water in de wetland nauwlettend in de gaten gehouden en wordt de impact op de verdere zuivering tot Demiwater onderzocht.


Onderzoek naar de toegevoegde waarde van wetlands is de eerste stap naar een grootschalige toepassing van het voorzuiveren van huishoudelijk en industrieel effluent (gezuiverd afvalwater). Een mooie stap voor de waterrijke Schelde Delta regio.


Het Wetlands onderzoek wordt in 2021 afgerond. Bij een succesvolle pilot kan het wetland vergroot worden naar 6 à 8 ha. Voorbehandeling en brakwaterzuivering zijn dan operationeel waarmee de inname van gezuiverde waterstromen wordt gemaximaliseerd en de inname van Biesboschwater tot een minimum wordt teruggebracht. Daarnaast is de kwaliteit van het koelwater dan zodanig verbeterd dat Dow minder water en chemicaliën nodig heeft in de koeltorens. Met de steeds drogere zomers de afgelopen jaren oefent de industrie op deze manier minder druk uit op bronnen die ook voor drinkwater worden gebruikt. Ook zal het proces de kwaliteit van het proceswater verduurzamen aangezien er minder chemicaliën nodig zijn om water op de gewenste kwaliteit te krijgen.