Het Nationaal Programma Groningen kent subsidie toe aan North Water

Het Nationaal Programma Groningen heeft een subsidie aan North Water toegekend voor de aanleg van een industriewatertransportleiding naar het industrieterrein in Delfzijl.

Verbetering economisch vestigingsklimaat

De aanleg van deze duurzame waterinfrastructuur verbetert het economische vestigingsklimaat in Delfzijl en draagt bij aan de beschikbaarheid van voldoende drinkwater voor Groningers, ook in perioden van langdurige droogte. De financiële bijdrage van het Nationaal Programma Groningen vergroot de economische haalbaarheid van planvorming tot realisatie van de aanleg van de duurzame industriewatervoorziening Delfzijl (DWD).


Belangrijke vestigingsvoorwaarde

De regio Delfzijl is momenteel volop in ontwikkeling. De groei van de industriële activiteiten en de komst van nieuwe bedrijven in onder andere bio-based chemie en waterstof-economie zorgt voor een toenemende vraag naar water voor de industrie. Om dit ‘industriewater op maat’ te kunnen leveren, een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven, onderzoekt North Water de mogelijkheid een duurzame industriewatervoorziening en -infrastructuur te realiseren. “Door een nieuwe transportleiding tussen Delfzijl en Appingedam aan te leggen en deze aan te sluiten op de industriewaterleiding Garmerwolde-Eemshaven wordt het mogelijk om industriewater op basis van oppervlaktewater te leveren aan de regio Delfzijl,” licht Perry van der Marel, Managing Director North Water, toe. “Dit industriewater is afkomstig van de industriewaterzuivering Garmerwolde waar oppervlaktewater – en op termijn mogelijk ook RWZI effluent na aanvullende zuivering – als duurzame bron voor industriewater wordt gebruikt.” Naast de industriewatertransportleiding wordt lokale distributie, een verdeelstation en voor een deel van het water een verdere opwerkingsstap, gerealiseerd.


Duurzame bijdrage aan de regio

Door de aanleg van deze nieuwe waterinfrastructuur kunnen nieuwe bedrijven die zich gaan vestigen in Delfzijl bediend worden met industriewater en wordt onnodig drinkwatergebruik door de industrie voorkomen. Van der Marel: “door te investeren in een duurzame industriewatervoorziening kunnen we industriewater leveren met oppervlaktewater als bron, blijven drinkwaterbronnen behouden voor de drinkwatervoorziening en dragen we bij aan een toekomstbestendige regio Delfzijl, een goed vestigingsklimaat, de werkgelegenheid en regionale economie. Dit alles wordt onderstreept met de toekenning van de Nationaal Programma Groningen bijdrage.”


Nationaal Programma Groningen subsidie

De toekenning vanuit Nationaal Programma Groningen bevestigt het duurzame regionale karakter en is daarmee voor North Water ook het startsein om de plannen samen met de diverse partijen en partners waaronder LTO Noord, provincie, Groningen Seaports, gemeente en de industrie Delfzijl verder uit te werken en op economische haalbaarheid te beoordelen. “Voordat de leiding daadwerkelijk in de grond ligt, moeten er veel zaken geregeld worden, zoals uitwerken ontwerp, opstellen bestek, aanvragen vergunningen, overleg met verschillende stakeholders en afsluiten van overeenkomsten met landeigenaren en afnemers”, benadrukt Van der Marel.