Sloewarmte, Vlissingen

Sloewarmte is onderdeel van de Green Deal die de provincie Zeeland en Zeeland Seaports in 2011 hebben gesloten met het Ministerie van Economische Zaken.

Meer weten?

Download hier de volledige case.

Vraag

Wat was de vraag van de klant

In 2014 rees de vraag: “Wat kunnen we doen met de warmte die ontstaat bij de productie bij Zeeland Refinery en die nu verloren gaat?” De restwarmte dus.

Oplossing

Wat hebben wij gedaan voor Sloewarmte
Vanuit die vraag werd Sloewarmte B.V. opgericht. Sloewarmte is een initiatief van Evides Industriewater, Zeeland Seaports en Martens Cleaning. Het heeft tot doel restwarmte, afkomstig van Zeeland Refinery, opnieuw te gebruiken.


Wij hebben de restwarmtekoppeling gemaakt en zijn verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van de pijpleiding en installaties. Ook zijn wij verantwoordelijk voor de levering van de restwarmte op de juiste temperatuur aan de industrie.


Techniek

Restwarmte (energie) van Zeeland Refinery wordt via een warmtewisselaar naar het water in het gesloten circuit van Sloewarmte getransporteerd. De temperatuur van het water wordt verhoogd tot 140 oC. Het verwarmde water wordt vervolgens via een pijpleiding getransporteerd naar twee klanten. Op deze manier wordt de restwarmte optimaal benut.


Restwarmte benutten
Martens gebruikt de energie om gebruikte olie van schepen te zuiveren en geschikt te maken voor hergebruik.
COVRA gebruikt de energie voor klimaatbeheersing in haar kantoren.

Resultaat

Welk resultaat heeft dit opgeleverd
De restwarmte wordt nu hergebruikt via een circuitleiding van 2,5 kilometer die deels ondergronds en deels bovengronds is gelegen. De restwarmtekoppeling resulteert in een jaarlijkse energiebesparing gelijk aan het verbruik van 1.500 huishoudens. En een reductie van de CO2-uitstoot met ongeveer 4.300 ton per jaar.


Daarnaast levert de restwarmtekoppeling een energiebesparing op van circa 2,4 miljoen Nm³/j. Door deze besparing kunnen Martens en COVRA hun afname van fossiele brandstof fors verlagen.