Toepassing Biobased Chemicals

Evides Industriewater streeft ernaar om de impact van haar activiteiten zo laag mogelijk te maken. Daarom onderzoekt EIW duurzame alternatieven voor chemicaliën die geproduceerd worden uit fossiele grondstoffen.

Neem contact met ons op

Proof of the pudding

Het voordeel van het gebruik van duurzame alternatieven voor chemicaliën is dat we onze CO2 impact verlagen, opslag en gebruik veiliger worden en de prestaties van onze installaties verhogen. De toepassing in de praktijk is tenslotte 'the proof of the pudding'.

Wat is het probleem

Vervuiling van omgekeerde osmose (RO) membranen is altijd een aandachtspunt. De vervuiling zorgt voor een hoger energieverbruik, een hoge reinigingsfrequentie, een kortere levensduur en een lage leveringszekerheid. Dus de vraag luidt: hoe kan deze vervuiling op een duurzame manier worden beperkt?

Onderzoek

Wat hebben wij gedaan

Samenwerking
Cosun Beet Company - Biobased Experts (CBE) en Evides Industriewater (EIW) werken al ruim 3 jaar samen aan onderzoek naar de toepassing van biobased chemicals in de processen van EIW.

Duurzaam
Een van de biobased chemicals is het molucuul carboxymethyl inuline (CMI). Dit product (vaak ingezet als antiscalant) wordt geproduceerd door CBE en is een inuline-derivaat, afkomstig uit chicorei.

Afgelopen jaren is er uitvoerig onderzoek gedaan naar dit product en is het op verschillende RO-membranen uitgetest.

EIW en CBE hadden het vermoeden dat het doseren van CMI de vervuiling kon verminderen. Hoe efficiënt en welke resultaten er verwacht konden worden, was in het begin onduidelijk.

Op basis hiervan is eerst op 1 productielijn van DWP Botlek (de grootste demiwaterinstallatie van West-Europa) deze test uitgevoerd met positieve en verrassende resultaten. Er wordt bijvoorbeeld minder intensief gereinigd als CMI wordt gedoseerd. Vervolgens is deze test uitgebreid naar de 2e productielijn; ook hier zijn goede resultaten verkregen. Het voornemen is om dit uit te breiden naar alle 8 productielijnen.

Daarnaast kan het product ook ingezet worden als een “groene” antiscalant ter voorkoming van kalkafzetting.

Resultaten

Op DWP Botlek is aangetoond dat het CMI bijdraagt aan het beperken van biologische vervuiling. Gezien de positieve effecten, zowel procestechnisch, operationeel als financieel, wordt CMI binnenkort full scale ingezet.


De voordelen van dit type product ten opzichte van conventionele antiscalants is, dat deze biobased is, biologisch afbreekbaar en minder veiligheidsrisico’s met zich mee brengt.


Naast deze voordelen worden de membranen minder frequent gereinigd en levert het een bijdrage aan de verlaging van de CO2 footprint.