Amsterdam Airport Schiphol, Amsterdam

AWZI Schiphol zuivert op biologische wijze circa 4.000 kuub / 55.000 ve afvalwater per dag. Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid afvalwater van een kleine stad van 45.000 inwoners. Het afvalwater is afkomstig van passagiers en ca. 70 bedrijven op de luchthaven en andere, luchtvaart-gerelateerde bedrijven in de omgeving van Schiphol.

Meer weten?

Download hier de volledige case.

Vraag

Wat was de vraag van de klant

De afdeling Utility Services (US) van Amsterdam Airport Schiphol verzorgde tot eind 2003 alle utilities op de luchthaven Schiphol. Vanwege de privatisering van de energiemarkt besloot US zich in 2004 te focussen op de energievoorziening op Schiphol.


Amsterdam Airport Schiphol besloot in 2004 haar afvalwaterzuivering te outsourcen en zocht daarom naar een partij die, op basis van kennis en ervaring, gedurende een langere tijd het eigendom en beheer van de afvalwaterzuivering (AWZI) Schiphol wilde overnemen.

Oplossing

Wat hebben bij gedaan voor Schiphol

Evides Industriewater heeft gekozen voor het beheer en  exploitatie van de AWZI op DBFO-basis (Design, Build, Finance en Operate). Dit betekent dat wij naast het beheer en onderhoud ook investeringen verzorgen. Dit is verwerkt in de tarieven voor afvalwaterzuivering.


Duurzame afvalwaterzuivering Schiphol
De capaciteit van de AWZI is meegegroeid met de groei van Amsterdam Airport Schiphol en zal dat blijven doen. Om te kunnen blijven voldoen aan de luchthavenregelgeving en -technologie zijn diverse verbeteringen geïmplementeerd. Zo hebben wij in 2017 de DEMON® technologie geïmplementeerd om stikstof op een kostenefficiënte en duurzame manier uit het afvalwater te verwijderen. Verder is een fijnzeef geïnstalleerd die cellulose afvangt. Dit zorgt voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Met de slibvergister wordt biogas opgewekt dat wordt gebruikt voor de warmtevoorziening en zo bijdraagt aan een verlaging van de CO2-footprint.

Deze uitbreiding en verbetering maken deel uit van onze dienstverlening. Wij houden de afvalwaterzuiveringsinstallatie duurzaam, kostenefficiënt en toekomstbestendig.

Resultaat

Welk resultaat heeft dit opgeleverd

Met de expertise van Evides Industriewater kan de afdeling Utility Services (US) van Amsterdam Airport Schiphol zich focussen op haar core business en wordt het door Evides volledig ontzorgd.


Daarnaast dragen de gebruikte technieken en aanpassingen bij aan de verbetering van de energie-efficiëntie en aan de verlaging van de CO2-footprint.