‘Dreamteam’ van schoonmaakbacteriën verrast North Water

‘Dreamteam’ van schoonmaakbacteriën verrast North Water

ZAWZI North Water 2015-4In de industriële zoutafvalwaterzuivering van North Water in Delfzijl openbaart zich een bijzonder fenomeen. Na vijf jaar heeft de zuivering ‘superslib’ in huis. Het wetenschappelijk onderzoek om het ontstaan van dit slib te begrijpen en de technische toepassing meer robuust te maken is in volle gang.

De zoute afvalwaterzuiverings-installatie (z-azwi) van North Water in Delfzijl zuivert het afvalwater van de op industrieterrein Oosterhorn aanwezige chemische industrie. Zo’n dertig bedrijven laten hun afvalwater door de joint venture van Waterbedrijf Groningen  en Evides Industriewater zuiveren. Dat doet het bedrijf in een conventionele aërobe waterzuivering (40.000 v.e.) met een egalisatietank, een bioreactor en een bezinktank.

Niets bijzonders, is de eerste gedachte. De bezinkbaarheid van het slib in de sinds 2008 operationele afvalwaterzuivering is in de eerste vijf jaar van bedrijfsvoering echter opmerkelijk toegenomen. De slibvolume-index (SVI) is meer dan een factor vier kleiner dan die voor normaal actief slib. Van vlokkerig slib heeft de biomassa zich getransformeerd naar korrelig slib met een goede en snelle bezinking tot gevolg. Korrelslib wordt in afvalwaterzuiveringsland geprezen. Dit type slib levert een efficiënt en compact waterzuiveringsproces op, dat een installatie met slechts een gering ruimtebeslag behoeft. Het voorbeeld is waterzuiveringstechnologie Nereda van RoyalHaskoningDHV.

Stellig vermoeden
Een volledige verklaring voor het ontstaan van dit ‘dreamteam’ van schoonmaakslib in  een continu-systeem en onder zoute omstandigheden is er nog niet. Er is bijvoorbeeld  geen sprake van een hoge slibbelasting of van een typische hydraulische selectiedruk.  Een stellig vermoeden is er wel, zegt adviseur en businessdeveloper Perry van der Marel van drinkwaterlaboratorium WLN, die bij North Water adviseert. In het slib zijn korrelvormende bacteriën gedetecteerd, zogenoemde GAO’s –glycogeen accumulerende organismen – die goed blijken te groeien in de installatie van North Water. “Deze micro-organismen worden doorgaans weggedrukt door concurrerende snel groeiende andere bacteriën. In onze installatie krijgen ze de kans om zich wel volop te vermeerderen. Dat heeft alles met de specifieke bedrijfsvoering en procesomstandigheden in onze waterzuivering te maken, die het selectieproces  blijkbaar bevorderen.” Er is nog geen definitief uitsluitsel om welke factoren het gaat.  Een van de factoren zou de balans tussen de anaërobe en aërobe zones in het proces  kunnen zijn. Volgens Van der Marel is er nog veel wetenschappelijke duiding nodig. In  dat onderzoek krijgt North Water steun van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen,  Paques en de TU Delft.
De vooruitzichten zijn veelbelovend, geeft Van der Marel aan. “Als slib een robuuste goede bezinkbaarheid heeft, kun je in de waterzuiveringsinstallatie het gehalte aan slib en daarmee de zuiveringscapaciteit vergroten zonder dat je de installatie zelf hoeft aan te passen. Dat levert een aanzienlijke flexibiliteit op en mogelijk beperktere investeringen.”

WaterNexus
De vraag naar robuuste zoute afvalwaterzuiveringstechnieken is groot, aldus Van der Marel, denk aan de olie- en gasindustrie en de chemie, die wereldwijd opereren met een regelmatig wisselende productiecapaciteit. Dat is ook de reden waarom een van de onderzoeken in het recent gestarte WaterNexus-programma zich richt op zoute afvalwaterbehandeling met korrelslibtechnologie. Hierin participeert WLN naast onder meer Shell en Dow. “Met onze ervaringen op de zuivering van North Water dragen we graag bij aan de kennis om deze technologie robuuster te maken.”

Bron: www.waterforum.net
Auteur: Pieter van den Brand

North Water
North Water is een betrouwbare en deskundige partner voor de levering van industriewater en de verwerking van afvalwater op basis van op maat gesneden installaties. North Water is een joint venture van Evides Industriewater en Waterbedrijf Groningen. Deze bedrijven hebben hun expertise en ervaring op het gebied van water gebundeld voor optimale inzet ten behoeve van de industrie.

Evides Industriewater, vindingrijk.