Circulaire economie vraagt om nieuwe business modellen

Circulaire economie vraagt om nieuwe business modellen

De circulaire economie vraagt om andere business modellen dan tot nu toe. Dit was de belangrijkste boodschap die Jacqueline Cramer, Oud minister VROM en Hoogleraar duurzaam ondernemen Copernicus Instituut, meegaf aan de bezoekers van Watervisie 2017. In samenwerking met andere partijen in de keten tot gemeenschappelijke winst komen; het lijkt logisch. In de praktijk valt hier nog veel winst te behalen.

Technische innovaties en innovatieve samenwerkingsverbanden

Tijdens Watervisie 2017 kwamen verschillende aansprekende voorbeelden voorbij van samenwerkingsprojecten waarin bedrijven en kennisinstituten elkaar opzoeken en investeren in onderzoek en innovatie. Zoals RINEW, waarin vijf organisaties onderzoeken of het mogelijk is om de (afval)waterkringloop te sluiten door middel van hergebruik. De partijen willen decentraal nutriënten, energie en water uit afvalwater halen. Dit project won onlangs een duurzaamheidsprijs. Niels Groot van Dow sprak over het E4Water project Mild Desalination en waarin is onderzocht of het mogelijk is om via een milde ontzilting brakke, lokale waterstromen op te werken tot kwalitatief goed industriewater. Arne Verliefde, hoogleraar aan de Universiteit van Gent, sprak over uitdagingen en oplossingen in de circulaire en industriële watertechnologie. In het project IMPROVED zetten tien organisaties, waaronder de Universiteit Gent en Evides Industriewater, zich in voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen.

Pathema is Water Innovator of the Year 2017

Watertechnologiebedrijf Pathema is uitgeroepen tot Water Innovator of the Year 2017. Het bedrijf heeft een zogenoemde ‘vortexgenerator’ ontwikkeld om het water voor koelprocessen voor te behandelen, zonder dat daarvoor chemicaliën nodig zijn. Hiermee wordt bespaard op zowel water als op chemicaliën, waarmee een belangrijke duurzaamheidswinst wordt behaald. De jury noemde de generator ‘een inmiddels in de praktijk bewezen technologie die een hoge impact heeft op chemicaliënverbruik in de waterbehandeling’ en roemde het feit dat deze innovatie vanuit het bedrijfsleven tot stand is gekomen.

watervisie

 

 

 

Evides Industriewater, vindingrijk.