Aanpassing en verduurzaming AWZI Schiphol

De afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Schiphol wordt aangepast om ook in toekomst te voldoen aan de lozingsnormen en in te spelen op ontwikkelingen op de luchthaven. Evides Industriewater en Schiphol Nederland BV hebben gekozen voor de implementatie van een fijnzeefinstallatie als extra voorbehandelingsstap. Deze vangt onder andere cellulose af, waardoor de verwerkingscapaciteit van de huidige installatie toeneemt. Evides Industriewater is gestart met de bouw die bijdraagt aan de verdere verduurzaming van AWZI Schiphol.

Strategisch samenwerking sinds 2004
In 2004 zijn Schiphol Nederland BV en Evides Industriewater een strategische samenwerking aangegaan voor de AWZI Schiphol. Dit houdt in dat Evides Industriewater het afvalwater van het luchthaventerrein zuivert tot een eindkwaliteit die geschikt is voor lozing op de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Evides Industriewater heeft verschillende varianten uitgewerkt om de AWZI zodanig aan te passen dat deze de ontwikkelingen op het gebied van afvalwater van de luchthaven kan blijven verwerken en aan de toekomstige lozingseisen blijft voldoen. Ook geeft dit invulling aan de gezamenlijke ambitie van Evides Industriewater en Schiphol Nederland BV om de AWZI Schiphol verder te verduurzamen.

Medio 2019 in gebruik
Op basis van de inpasbaarheid, duurzaamheidswinst, robuustheid en kosteneffectiviteit is gekozen voor de implementatie van influentfijnzeven. De fijnzeven worden toegevoegd als extra voorbehandeling om zwevende stoffen, voornamelijk cellulose afkomstig van toiletpapier, af te vangen. Evides Industriewater is in januari 2019 gestart met de bouw waarbij de keuze is gevallen op een Bellmer fijnzeefinstallatie van SOLIS Projects. Medio 2019 neemt Evides Industriewater de installatie in gebruik. Daarnaast onderzoekt Evides Industriewater de haalbaarheid om het afgevangen cellulose/toiletpapier om te zetten naar een grondstof ter vervanging van grondstoffen die op dit moment extern worden ingekocht. Deze oplossing past volledig binnen de ambitie van Evides Industriewater naar circulaire wateroplossingen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze activiteiten op het gebied van afvalwaterzuivering? Dan kunt u contact opnemen met Patty Gerhard via P.Gerhardt-Meilink@evides.nl

Concept 3D fijnzeefinstallatie SOLIS Projects t.b.v. AWZI Schiphol

Concept 3D fijnzeefinstallatie SOLIS Projects t.b.v. AWZI Schiphol

Evides Industriewater, vindingrijk.