afvalwaterzuivering
Facts and figures header

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen Evides en de Aanvrager en/of Verbruiker. Daarnaast zijn er technische aansluitvoorwaarden op de overeenkomst van toepassing. Alle Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.

De Algemene Voorwaarden kunt u downloaden in de linkerkolom of via het downloadcenter.

Algemene Voorwaarden

Evides Industriewater, vindingrijk.