Algen zuiveren reststromen

Evides, Yara Sluiskil, Wageningen Universiteit, Provincie Zeeland, Hogeschool Zeeland en LTO geloven in de potentie van algen in afvalwaterzuivering.

​Dat bleek op het onlangs gehouden symposium van het project Nutrients Of Water REmoval by ALgae (NOW REAL), waar Jan-Willem Mulder de dagvoorzitter was

Yara Sluiskil
Yara Sluiskil is enkele jaren geleden begonnen met het inzetten van algen voor het zuiveren van stikstofhoudend afvalwater. Een succes. Het symposium was dan ook een uitgelezen mogelijkheid om de resultaten, conclusies en de vervolgstappen te presenteren. Tijdens de presentatie ging Yara ook in op de toekomst van het algenproject. Om het algenproject verder op te schalen wordt onderzocht of naast het proceswater ook reststromen zoals koolstofdioxide uit rookgassen en fosfaat uit reststromen benut kunnen worden. Yara Sluiskil maakt graag gebruik van innovatieve ontwikkelingen en kijkt altijd naar mogelijkheden om het productieproces verder te verduurzamen.

Meerdere toepassingen
Verder vertelde dr. ir. Marcel Janssen van Wageningen Universiteit over de Wageningse visie op waterzuivering met algen en de onderzoeken die zij voeren, een programma dat inmiddels al tientallen jaren loopt.
Jasper van Houcke van HZ Apllied Sciences ging vervolgens in op de toepassing van algen in de groeiende aquacultuursector. Algen blijken zeer geschikt als voedingsstof voor viskweek en schelpdieren.
En tenslotte gaf Trienke Elshof, woordvoerder van LTO en portefeuillehouder gezonde omgeving, haar visie op het gebruik van algen in de landbouw. Algen kunnen ingezet worden als meststof en ook worden eigenschappen voor bodemverbetering aan algen toegeschreven. Zij benoemde dit als een voorbeeld van circulaire economie.

Op basis van de resultaten en de positieve verwachtingen zal het onderzoek bij Yara in samenwerking met Evides Industriewater worden voortgezet en verder worden uitgebreid met een tweede bassin.

Evides Industriewater, vindingrijk.