Anaerobe zuivering van industrieel afvalwater in het Sloe-gebied.

Anaerobe zuivering van industrieel afvalwater in het Sloe-gebied

afvalwaterzuivering_sloegebied-18

Evides Industriewater breidt de afvalwaterzuiveringsinstallatie Sloe op het industrieterrein Vlissingen uit met een anaerobe voorzuivering. Met deze uitbreiding wordt o.a. de groei van bedrijven, die actief zijn in de food-sector, gefaciliteerd. Het afvalwater wordt doelmatiger en efficiënter gezuiverd. Met de toegepaste technologie komt uit afvalwater energie vrij in de vorm van biogas, dit wordt omgezet naar warmte en groene stroom. Evides Industriewater verbreedt hiermee haar activiteiten en biedt de bedrijven een toekomstbestendige, gebiedsgerichte en duurzame oplossing voor hun afvalwater.

Lees verder

Evides Industriewater, vindingrijk.