Evides levert vanuit de demiwaterplant (DWP) Botlek hoogwaardig demiwater aan een groot aantal (petro-) chemische bedrijven in het Botlek-Europoort gebied. De DWP heeft een capaciteit van 1.400 m3 per uur. Vanwege een toenemende vraag realiseert Evides Industriewater een tweede demiwaterfabriek. Deze fabriek komt op de Maasvlakte om ook daar klanten nu en in de toekomst te kunnen voorzien van proceswater. De nieuwe demiwaterfabriek kan straks 800 m3/uur demiwater produceren. Het zuiveringsproces bestaat, net als het proces op de DWP Botlek, uit een combinatie van ionenwisselingstechnologie (IX) en membraantechnologie (RO). De toepassing van membraantechnologie als hoofdontzoutingsstap maakt het systeem minder afhankelijk van de zoutconcentratie in het voedingswater. Meer weten? Lees het artikel ‘Evides Industriewater opent tweede DWP op Maasvlakte‘ dat vakblad Process Control publiceerde.

DWP Maasvlakte Aerolin juni 2016 1500x1000
De demiwaterplant wordt gebouwd aan de Dolfijnweg op de Maasvlakte.

DWP Maasvlakte: een verbeterde kopie van DWP Botlek
De deminwaterplant Maasvlakte is qua technologie nagenoeg een kopie van de succesvolle eerste DWP, die te vinden is op het terrein van Huntsman in Rotterdam. Met een capaciteit van ongeveer 800 m3 per uur zal DWP Maasvlakte diverse industriële klanten bedienen. Betrouwbaarheid, duurzaamheid en (kosten)efficiency staan ook bij deze nieuwe deminwaterplant centraal. Samen voorzien de fabrieken de Botlek, Europoort en Maasvlakte 1 en 2 van proceswater.

Download de brochure: Case DWP Botlek.

Realisatie
De bouw van de nieuwe demiwaterfabriek bestaat uit:
– Realisatie van een voor- en nazuivering op het perceel aan de Dolfijnweg
– Realisatie van opslag voor buffering, afvalwater behandeling en distributie op het perceel aan de Dolfijnweg
– Realisatie van slib droogbedden op het perceel aan de Dolfijnweg
– Realisatie van aansluitend leidingwerk alsmede het aansluiten hiervan op de bestaande infra structuur
– Realisatie van de elektriciteit voeding, incl. aansluiten van voedende kabels.

Natuurwaarden
We voeren de werkzaamheden uit in afstemming met overheden en natuurbeheerders en beperken de overlast zoveel mogelijk. We nemen maatregelen om de natuurwaarden in de nabije omgeving te ontzien en waar mogelijk te verhogen.

Evides Industriewater, vindingrijk.