evides industriewater header
evides industriewater introduction

In de kijker: het innovatieve karakter van Evides Industriewater!

Evides Industriewater beschikt over diverse pilots en onderzoeksinstallaties. Via een serie van vlogs willen we deze onder de aandacht brengen. Deze keer de koelwaterpilot in Hoek, Zeeland.

Nieuws


In de kijker: het innovatieve karakter van Evides Industriewater!

Evides Industriewater beschikt over diverse pilots en onderzoeksinstallaties. Via een serie van vlogs willen we deze onder de aandacht brengen. Deze keer de koelwaterpilot in Hoek, Zeeland.

360° virtual tour in de IMPROVED containers

Samen met 9 partners zet Evides Industriewater zich, met het project IMPROVED, in voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen.

WC-papier vervangt chemicaliën

Binnen het NEREUS project worden diverse technieken onderzocht voor terugwinning van grondstoffen (cellulose, nutriënten), water en energie uit huishoudelijk afvalwater. Eén van de teruggewonnen grondstoffen is het cellulose uit toiletpapier, dat met een fijnzeef uit het afvalwater wordt gehaald.

Evides Industriewater aanwezig bij Girlsday

Op 17 april organiseerde Dow Benelux de Girlsday. Girlsday is een landelijk initiatief waarbij meiden kennis kunnen maken met bèta, techniek en ICT. Ook Evides Industriewater was aanwezig om de meiden te laten proeven van ons mooie vakgebied.

Demiwaterfabriek Evides Industriewater, bron van het brijn.

Industriële water- en zoutkringloop sluiten

Evides Industriewater werkt aan duurzame wateroplossingen voor industriële toepassingen samen met klanten en onderzoeksinstituten. In het Europese onderzoeksproject ZERO BRINE wordt onderzoek gedaan naar het sluiten van water- en zoutkringlopen voor de procesindustrie.

Water without waste

Water Without Waste

Evides Industriewater realiseert samen met haar klanten en ketenpartners duurzame wateroplossingen. Ook investeert Evides Industriewater al jaren in onderzoek naar hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen. Op energiegebied streeft Evides Industriewater naar een energieneutrale bedrijfsvoering in 2025. Al deze lopende activiteiten heeft Evides Industriewater nu gebundeld in haar duurzaamheidsprogramma ‘Water Without Waste’.

Concept 3D fijnzeefinstallatie SOLIS Projects t.b.v. AWZI Schiphol

Aanpassing en verduurzaming AWZI Schiphol

De afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Schiphol wordt aangepast om ook in toekomst te voldoen aan de lozingsnormen en in te spelen op ontwikkelingen op de luchthaven. Evides Industriewater en Schiphol Nederland BV hebben gekozen voor de implementatie van een fijnzeefinstallatie als extra voorbehandelingsstap. Deze vangt onder andere cellulose af, waardoor de verwerkingscapaciteit van de huidige installatie toeneemt. Evides Industriewater is gestart met de bouw die bijdraagt aan de verdere verduurzaming van AWZI Schiphol.

 

Sigrid Scherrenberg

Sigrid Scherrenberg nieuwe Manager Operations

Sinds januari 2019 is Sigrid Scherrenberg aangesteld als Manager Operations binnen Evides Industriewater. Sigrid volgt Ferdy van Damme op, die deze functie de afgelopen jaren heeft vervuld. Ferdy richt zich vanaf januari 2019 op het implementeren van verbeterprojecten en het begeleiden van nieuwbouwprojecten.

U vindt Evides Industriewater bij de volgende evenementen

 

  • Aqua Nederland Gorinchem: 19 tot 21 maart 2019;  Gorinchem, Nederland
  • Essener Tagung: 20 tot 22 maart 2019; Aken, Duitsland
  • Global Water Summit: 8 april 2019; Londen, UK
  • ENVAQUA: 7 mei 2019; Gorinchem, Nederland
  • SKIW/ENVAQUA ‘Praktijkcases Behandeling Industrieel Afvalwater’: 22 mei 2019; Eerbeek, Nederland
  • Utility Week Live 2019: 21 tot 22 mei 2019; Birmingham, UK
  • IWA Edinburgh: 10 tot 14 juni 2019; Edinburgh, UK
  • IWA Water Reuse 2019: 16 tot 20 juni 2019; Berlijn, Duitsland
  • 2019 European Waste Water Management Conference: 16 tot 17 juli 2019; Birmingham, UK
Werkzaamheden aan demileidingnet voor de aansluiting van Euroliquids

Euroliquids aangesloten op demiwaternetwerk Evides Industriewater

Via haar demiwaternetwerk levert Evides Industriewater demiwater aan een groot aantal (petro)chemische bedrijven in de Rotterdamse haven. Sinds december 2018 is ook chemiebedrijf Euroliquids op het netwerk aangesloten. Hiermee is Euroliquids verzekerd van een betrouwbare, efficiënte en constante levering van hoogwaardig demiwater.