evides industriewater header
evides industriewater introduction

Jaarverslag 2019 vastgesteld

Evides Waterbedrijf heeft het jaarverslag 2019 gepubliceerd. Waterkwaliteit, leveringszekerheid en bronbescherming zijn voor Evides belangrijke thema’s. Ook in 2019 hebben we veel werk verricht om onze klanten continu van voldoende en een goede kwaliteit water te voorzien. Dit en andere resultaten hebben we in beeld gebracht.

Nieuws


Jaarverslag 2019 vastgesteld

Evides Waterbedrijf heeft het jaarverslag 2019 gepubliceerd. Waterkwaliteit, leveringszekerheid en bronbescherming zijn voor Evides belangrijke thema’s. Ook in 2019 hebben we veel werk verricht om onze klanten continu van voldoende en een goede kwaliteit water te voorzien. Dit en andere resultaten hebben we in beeld gebracht.

De uitdagingen van Evides bij water en industrie

Een van de bijeenkomsten van iTanks zoomde in op water &industrie. Op 19 mei 2020 nam Bas van Eijk van Evides de geïnteresseerden mee in de uitdagingen waar Evides voor staat.

Mijlpaal: Ruimerbrug geplaatst bij CAB

Begin april is een mijlpaal bereikt bij de bouw van de Centrale Afvalwaterzuivering Botlek (CAB): de ruimerbrug is op de nabezinktank geplaatst.

​Vanwege de Covid-19 maatregelen was het spannend of de ruimerbrug op tijd geleverd zou worden. Maar door intensief contact tussen de leverancier en het projectteam is het gelukt.

Dienstverlening gaat door

In verband met COVID-19 (Coronavirus) volgt Evides Industriewater de adviezen van het RIVM op om zoveel mogelijk thuis te werken. Ook vinden bepaalde – niet urgente – werkzaamheden geen doorgang: met het oog op de gezondheid van onze klanten en onze medewerkers willen we menselijk contact tot een minimum beperken.

North Water realiseert een toekomstbestendige watervoorziening in Noordoost Groningen

In opdracht van North Water en Waterbedrijf Groningen is onlangs, na jarenlange voorbereiding, begonnen met de aanleg van nieuwe grote transportleidingen voor drinkwater en industriewater tussen Groningen, Garmerwolde en de Eemshaven.

 

750 keer de evenaar rond op gas uit rioolslib

Het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services (Evides Industriewater) hebben op awzi Harnaschpolder een groengasinstallatie gebouwd. Vandaag was de officiële opening door Annette Ottolini en hoogheemraad Ruud Egas van Delfland.

Kennisprogramma COASTAR onderzoekt de toepasbaarheid van vier praktijktesten

In de dichtbevolkte Nederlandse delta zorgt water voor dagelijkse tegenstrijdigheden. Er is te veel óf juist te weinig. Alleen al in de provincie Zuid-Holland wonen en werken ruim 3,5 miljoen mensen, en dit aantal stijgt. Bewoners en bedrijven willen de voeten droog houden én altijd en overal voldoende zoetwater tot hun beschikking hebben. Hoe voorkomen we bijvoorbeeld dat ’s winters bij hevige neerslag waardevol zoetwater verloren gaat doordat het naar zee wordt afgevoerd, terwijl datzelfde water in de zomer juist hoognodig is? En hoe voorkomen we verzilting van grond- en oppervlaktewater, terwijl dit oude brakke grondwater juist zo’n mooie waterbron kan zijn?

DWP Maasvlakte officieel geopend

De Demiwater Plant Maasvlakte is officieel geopend. De Demiwater Plant maakt deel uit van het demiwatersysteem, waarmee Evides Industriewater een groot aantal bedrijven in de Botlek/Europoort en de Maasvlakte van demiwater voorziet. We produceren en leveren hiermee nu circa 800 m3/uur ultra puur demiwater. Hiermee kan Evides Industriewater, in combinatie met DWP Botlek, bestaande en nieuwe klanten in het Rotterdamse havengebied ook in de toekomst blijven voorzien van ultra puur demiwater met een hoge leveringszekerheid.

Wc papier vervangt chemicaliën

Evides Industriewater werkt met diverse partijen samen aan het optimaliseren van afvalwaterzuiveringen, onder andere in het Interreg2Seas project NEREUS (New Energy and Resources from Urban Sanitation). Hiermee geven wij invulling aan onze Water Without Waste ambitie, waterdiensten zonder verspilling van water, energie en grondstoffen.

Opnieuw EcoVadis goud certificaat voor Evides Industriewater

Het internationale auditbureau EcoVadis heeft opnieuw het Gold Recognition Level-certificaat toegekend aan Evides Industriewater voor haar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiermee behoort Evides Industriewater tot de 5% best scorende organisaties die door EcoVadis worden geëvalueerd.