Dienstverlening gaat door

In verband met COVID-19 (Coronavirus) volgt Evides Industriewater de adviezen van het RIVM op om zoveel mogelijk thuis te werken. Ook vinden bepaalde – niet urgente – werkzaamheden geen doorgang: met het oog op de gezondheid van onze klanten en onze medewerkers willen we menselijk contact tot een minimum beperken.


Werkzaamheden

Projecten of onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de industriewaterlevering gaan wél door. Geplande werkzaamheden die niet urgent zijn stellen we uit tot na 1 juni.


Specifieke vragen

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande meer specifieke vragen, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met uw accountmanager.

Evides Industriewater, vindingrijk.