Duurzaam alternatief voor antiscalant in Reverse Osmose proces

Evides Industriewater staat voor duurzame wateroplossingen met een zo laag mogelijke impact op het milieu. Eén van de speerpunten is het verlagen van het energie- en chemicaliënverbruik. Om hier invulling aan te geven, heeft Evides Industriewater onlangs een duurzaam alternatief voor antiscalant getest. Met positief resultaat!

Bij de productie van demiwater is Reverse Osmose (RO) een veelgebruikte technologie. Tijdens dit proces kan ongewenste kalkafzetting (scaling) optreden. Om deze afzetting tegen te gaan, is dosering van een antiscalantmiddel nodig. De meeste antiscalantmiddelen bevatten echter stoffen die, bij lozing op het watersysteem, belastend zijn voor het milieu.

Geen milieubelastende reststromen
Leverancier Cosun heeft een duurzaam alternatief voor antiscalant: een inuline-derivaat, afkomstig uit de aardpeer. Evides Industriewater heeft dit middel uitgebreid getest. De resultaten waren positief.  Het toepassen van dit middel heeft voor zowel Evides Industriewater als voor de klant het voordeel dat de reststromen geen milieubelastende stoffen meer bevatten. Bovendien is het veiliger om met dit middel te werken, zodat geen extra maatregelen nodig zijn.

Toepassing in mobiele RO’s
Gezien de voordelen op het gebied van milieu en veiligheid heeft Evides Industriewater gekozen voor dit duurzame alternatief. Het middel wordt al toegepast in de mobiele RO-installaties. Daarnaast werkt Evides Industriewater eraan om ook in de andere RO-installaties over te gaan op deze duurzame antiscalant. Dit is weer een belangrijke stap in het werken aan een duurzame watervoorziening! In onze nieuwsberichten houden wij u op de hoogte van onze R&D-activiteiten en toepassingen.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over deze oplossing? Neem dan contact op met Jan Willem Mulder via j.mulder@evides.nl.

Duurzaam alternatief voor antiscalant in Reverse Osmose proces

 

Evides Industriewater, vindingrijk.