Duurzaam koelwater

Duurzaam koelwater is in opkomst. Evides Industriewater krijgt steeds vaker vragen over alternatieven voor chemische waterbehandeling in open, circulerende koelsystemen. Deze vraag komt voort uit de duurzaamheidsdoelstellingen van eindgebruikers en de strengere wetgeving op dit gebied. Wij hebben een alternatief koelwaterconcept ontwikkeld waarmee is aangetoond dat we met een betere controle van de waterkwaliteit de hele koeling veilig kunnen verduurzamen met lagere total cost of ownership.

Mobiele koelwaterpilot
De speciaal daarvoor ontworpen koelwaterpilot is gebouwd volgens de Norm NEN-ISO 16784-2 (Corrosie van metalen en legeringen – Corrosie en aangroei in industriële koelwatersystemen). De installatie is mobiel vormgegeven. Zo kunnen op locatie verschillende behandelingsprogramma’s voor een specifiek soort voedingswater worden getest. De mobiele unit bevat een koeltoren en buizen warmtewisselaars. Deze buizen simuleren een tegenstroomwarmtewisselaar met aan de binnenkant het warme en aan de buitenkant het koude water. Vanwege de glazen mantel kan te allen tijde de vervuiling of corrosie van de warmtewisselaar worden gevolgd. De pilot is volledig geautomatiseerd en stelt de gebruiker in staat om een groot bereik aan water- en wandtemperaturen te testen.

Meting resultaten
Om de juiste resultaten uit de testopstelling te halen, is deze uitgerust met online-metingen om waterkwaliteit, metallurgie en biologie constant te monitoren. Aanvullend worden veel waterkwaliteitsparameters offline gemeten en worden na afloop van een experiment metallurgische analyses uitgevoerd op de metalen buizen én coupons van verschillende materialen. Hierdoor is Evides Industriewater in staat om goed te onderzoeken welke voorbehandeling nodig is om waterverlies en chemieverbruik te minimaliseren.

Meer informatie
Benieuwd naar ons onderzoek? Neem dan contact op met uw accountmanager of stuur een e-mail naar sales@evides.nl.

 

 

 

Evides Industriewater, vindingrijk.