Duurzame warmte voor woningen in Delft

Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder is de groene energiebron voor de stadsverwarming van nieuwbouwwoningen in de wijk Harnaschpolder in Delft. Uit gezuiverd afvalwater winnen we warmte voor woningen en fosfaat voor de productie van kunstmest. De AWZI is in beheer van Delfluent Services B.V., een 100% dochter van Evides Industriewater. In de Energie- en grondstoffenfabriek werken we, samen met partners, aan het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

Sinds 2010 staat er naast de afvalwaterzuivering Harnaschpolder een warmtestation. Dit station levert via een lokaal warmtenet duurzame en schone warmte aan de nabijgelegen woningen.

Een warmtepomp wint warmte uit het gezuiverde afvalwater (effluent). In 2018 gaan we ook de restwarmte van de biogasmotoren inzetten als groene energiebron. Met deze uitbreiding van de warmtecapaciteit kunnen tot circa 1.400 woningen worden verwarmd met uit afvalwater teruggewonnen warmte.

Samenwerking
Diverse organisaties werken actief mee in de energie- en grondstoffenfabriek, waaronder ook Evides Industriewater. Dit is een van de manieren waarop we samen met Evides Waterbedrijf – via het MVO-beleid – een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Meer weten? Lees meer over de Energie- en Grondstoffenfabriek of over de afvalwaterzuivering.

 

evides_duurzame-warmte-voor-woningen-in-delft

Evides Industriewater, vindingrijk.