Europarlementariër Jan Huitema op werkbezoek bij RWZI Harnaschpolder

VVD Europarlementariër Jan Huitema heeft 4 december een werkbezoek gebracht aan RWZI Harnaschpolder en daar onder meer de pilotinstallatie voor korrelslibtechnologie voor de afvalwaterzuivering bekeken.

Het werkbezoek stond in het teken van de mogelijkheden van hergebruik van effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties voor de landbouw. In Brussel ligt op dit moment namelijk een wetsvoorstel op tafel over minimumeisen voor irrigatie met effluent.  Jan Huitema is hoofdonderhandelaar op dit dossier voor zijn Europese liberale fractie ALDE. Hij wil  dit werkbezoek aangrijpen om de mogelijke impact van het EU-wetsvoorstel voor Nederland te onderzoeken.

De pilotinstallatie is mogelijk door samenwerking van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland, Delfluent Services, de TU Delft, Evides Industriewater en Royal HaskoningDHV.

Evides Industriewater, vindingrijk.