Restwarmte wordt hergebruikt
De warmte wordt op 130 graden afgevangen bij Zeeland Refinery waarna deze door middel van pijpleidingen wordt getransporteerd naar COVRA en naar Martens Cleaning, die de energie inzet om de ingezamelde afgewerkte olie (sludge) te verwerken tot schone bruikbare stookolie. COVRA gebruikt de warmtestroom voor klimaatbeheersing  in de verwerkingsgebouwen en het kantoor. Daarna is het water afgekoeld tot 70 graden.

Forse besparing
Sloewarmte BV is een initiatief van Evides Industriewater, Zeeland Seaports en Martens Cleaning en heeft tot doel restwarmte afkomstig van Zeeland Refinery opnieuw te gebruiken. Afnemer Martens benut de energie om afgewerkte olie te verwerken tot schone stookolie. Het naastgelegen COVRA zet de restwarmte in voor klimaatbeheersing.

Met Sloewarmte BV vermindert de CO2-uitstoot jaarlijks naar verwachting met 4.300 ton.

Ook lager gasverbruik
Daarnaast levert de restwarmtekoppeling een energiebesparing op van circa 2,4 miljoen Nm³/j. Door deze besparing kunnen Martens en COVRA hun afname van fossiele brandstof fors verlagen.

Green Deal
Sloewarmte is onderdeel van de Green Deal die de provincie Zeeland en Zeeland Seaports in 2011 hebben gesloten met het Ministerie van Economische Zaken. Het project vergt een totale investering van 3 miljoen euro. De Rijksoverheid draagt 1,5 mlj euro bij, de provincie 0,2 mlj euro. De overige investeringen worden gedaan door Sloewarmte BV, Zeeland Refinery, Martens en COVRA.

Wilt u meer weten of Sloewarmte neem dan contact op met Joane Niemantsverdriet via J.Niemantsverdriet@evides.nl.

Bericht officiële opening

Partners:
  

Evides Industriewater, vindingrijk.