Samen bereiken we meer
We zijn overtuigd dat we samen meer bereiken dan alleen. Daarom zoeken we waar mogelijk samenwerking met partners: overheden, kennisinstituten en het bedrijfsleven:
Duurzaam en efficiënt zuiveren: E4Water
Energie en grondstoffen uit afval water: NEREUS, RINEW, Sustainable Airport Cities
Nieuwe technieken
: leerstoel industriële en circulaire watertechnologie samen met UGent
Restwarmte: Sloewarmte

Waterhergebruik: Delft Blue Water

Onderzoeksfaciliteit Delft Blue Innovations
Delfland, Evides en Delfluent (Services) stellen onder de naam Delft Blue Innovations hun onderzoeksfaciliteit open voor een ieder die onderzoek doet dat bijdraagt aan de verdere verbetering en verduurzaming van de waterketen.

E4Water | efficiënt, economisch, ecologisch waterbeheer in de chemische industrie
Via zes demo-projecten streeft het Europese E4Water-project naar een nieuwe norm voor waterbeheer binnen de chemische industrie in Europa. Eén van de zes is de pilot bij Evides Industriewater/Dow in Terneuzen. Deze pilot richt zich op een milde en kosteneffectieve ontzilting van lokaal beschikbaar brak water ten behoeve van (her)gebruik in de industrie. De eerste resultaten met nanofiltrate en electrodialysis reversal zijn veelbelovend en laten zien dat ook water van mindere kwaliteit, inzetbaar is en daarmee interessant voor regio’s die te kampen hebben met waterstress. Vakblad H2O publiceerde een uitgebreid artikel over het E4Water project:ook water van mindere kwaliteit, inzetbaar
Download het artikel in H2O-magazine
Download het uitgebreide artikel op H2O-Online

Evides Industriewater, vindingrijk.