Voorbeeldproject
E4Water Dow/Solvic: Economisch, Ecologisch, Efficiënt

Evides Industriewater is partner in het E4Water project. E4Water staat voor Economically, Ecologically, Efficiënt Watermanagement in the European chemical industry. Het is een samenwerkingsverband van 19 Europese bedrijven en (onderzoeks)instellingen met als doel een doorbraak te creëren op het gebied van integraal en energie-efficiënt watermanagement. Evides Industriewater neemt hierin deel met twee pilotprojecten: Mild desalination bij Dow Terneuzen en Industrial experimental garden bij Solvic in Antwerpen.

levering-en-beheer

Milde ontzouting (Dow)
Bij het pilotproject met DOW werkt Evides samen met de TU Delft, TNO en FNHW (Fachhochschule NorthWest Schweiz) en uiteraard DOW Terneuzen. Doel van het project is om uit brakke waterstromen die momenteel nog geloosd worden een zoete waterkwaliteit te maken die multifunctioneel ingezet kan worden, bijvoorbeeld als grondstof voor de bereiding van demiwater of als bevloeiingswater voor de landbouw.

Factsheets
Er werd gestart met het maken van zogenaamde factsheets van de verschillende zuiveringstechnieken. Het ging hierbij zowel om voorzuiveringen als ontzoutingstechnieken. Deze factsheets zijn korte beschrijvingen van de technieken met kentallen voor energie- en chemicaliënverbruik, kosten en ontwerpparameters. Op basis van deze factsheets worden de technieken eerst op labschaal uitgetest, waarna de keuze volgt voor de toepassing van de technieken. De pilothal op de locatie DECO bij Dow Benelux, waar demiwater en koelwater worden geproduceerd is mede hiervoor gebouwd en inmiddels gereed voor inrichting.

Zuiveringstechnieken
Behalve verschillende zuiveringstechnieken worden in de pilot ook diverse waterbronnen gebruikt. Eén daarvan is spuiwater van de koeltorens van Dow en Elsta. Omdat de koeltorens van Elsta op een steenworp afstand van de pilothal staan, willen we graag dit water uittesten. De verschillende chemicaliën die gebruikt worden bij de koelwaterbehandeling vormen een uitdaging in de proef om dit water te ontzouten.

Demo Solvic
Bij Solvic in Antwerpen draait al enige tijd een pilot op het gebied van afvalwater. Bij Solvic is het doel om verschillende afvalwaterstromen op te werken tot een demiwaterkwaliteit die ingezet kan worden in het productieproces van Solvic. Duurzaamheid en kostenefficiëntie zijn hierin belangrijke factoren. Solvic heeft als doel gesteld om 20% tot 60% op de drinkwaterinname te besparen. In dit project wordt samengewerkt met Vito, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Zoutgehalte
Onderzoekers merkten al snel op dat het zoutgehalte van het afvalwater is toegenomen. Er moest drinkwater bijgemengd worden om tot een goede kwaliteit demiwater te komen. In plaats van drinkwater is een alternatieve waterbron gezocht, namelijk het water uit de haven (Dokwater). Dit wordt eerst ontzout voordat het ingezet kan worden. Het gebruik van de alternatieve waterbron sluit aan bij de doelstelling van Solvic om minder drinkwater in het productieproces te gebruiken.

In juli van 2015 is het onderzoek met de pilot ontzilting afgerond en worden de technieken toegepast voor de behandeling van het Dokwater voor Solvic. Om de behandeling bij Solvic toe te passen wordt de installatie afgebroken en opnieuw bij Solvic opgebouwd en aangepast.

Evides Industriewater, vindingrijk.